Základní škola

Informace k nástupu žáků 1. a 2. ročníku na prezenční výuku od 18.11.2020

6.1.2021

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 18.11.2020 obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základní školy. Rozsah výuky je stanoven dle rozvrhu tříd. Prezenční výuka probíhá v homogenních…

Shrnutí k distanční výuce

6.1.2021

Vážená paní předsedkyně SRPŠ, vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, vážené kolegyně a kolegové, na základě rozhovoru s paní předsedkyní SRPŠ vznikl požadavek na sjednocení distanční výuky a sepsání…

Ošetřovné od 14.10.2020 - Tisková zpráva MPSV ČR

6.1.2021

Dobrý den, MPSV ČR vydalo k ošetřovnému od 14.10.2020 tuto tiskovou zprávu. Je zde změna, proto škola v současnosti potvrzení nevystavuje. Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 S…

Uzavření základní školy a školní družiny

6.1.2021

Vážení rodiče a vážení zákonní zástupci, přestože se teprve rozjela turnusová výuka na druhém stupni, už zde máme zase další opatření Ministerstva zdravotnictví a Vlády České republiky. Tímto jsem…

Režim školy od 12.10.2020 v souvislosti s vydanými opatřeními

6.1.2021

Vážení rodiče a vážení zákonní zástupci, jistě jste v mediích dne 08.10.2020 zaznamenali, že dochází k novým mimořádným opatřením, které se tentokrát také dotýkají základních škol. Mateřských škol se…

Roušky ve třídách na prvním stupni

6.1.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, množí se dotazy z Vašich řad, proč jsou žáci na prvním stupni nuceni nosit roušku a žádáte o vyjádření vedení školy. Dovolte mi tedy, abych k danému problému…

Nouzový stav a opatření KHS Jihomoravského kraje

6.1.2021

Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení…

Historie obce - exkurze 6.A a 6.B

6.1.2021

V rámci hodin občanské výchovy se žáci šestých ročníků vydali na exkurzi o historii obce. Skvělým průvodcem nám byl pan Rostislav Marada, který nás provedl Mistřínem, ukázal důležitá historická místa…

Změna odchodu ze školní družiny 2. 10. 2020

6.1.2021

V pátek 2. 10. 2020 se ve škole konají volby. Z tohoto důvodu budou všichni žáci ze školní družiny odcházet vchodem z jídelny. K vyzvednutí dítěte volejte na telefonní čísla: +420 725 795 447 (1.…

Kroužky ve škole 2020/2021

6.1.2021

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace a rekonstrukce školy se činnost kroužků, které probíhají ve školní budově, pozastavuje do konce 1. pololetí tzn. do 31. ledna 2021.