Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Prosinec 2020

Po Út St Čt So Ne
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 

Oznámení

Nástup do školy: Žáci vstupuji do školy vchodem pro žáky (u tělocvičny) v době od 7:00 do 7:40. Před vstupem do školy si nasadí roušku, která je povinná po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace stravy. V šatně se zbytečně nezdržují a po přezutí a převléknutí odchází okamžitě do třídy, kde setrvají pod dohledem vyučujícího do začátku vyučování, Na chodbách i v prostorách šaten dodržují rozestup 2 m. Po příchodu do třídy si řádně umyjí ruce nebo použijí dezinfekci.
Vloženo: 24.11.2020 - 09:09
Na základě rozhodnutí MŠMT se od 18.11.2020 obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základní školy. Rozsah výuky je stanoven dle rozvrhu tříd. Prezenční výuka probíhá v homogenních kolektivech. Příchod a odchod se organizuje tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Žáci vstupují do školy vchodem od tělocvičny v časových rozestupech dle přiložené tabulky, kde naleznete i časový rozpis rozvrhu hodin. Žáci před vstupem do školy dodržují dostatečné rozestupy (2 m) a vstup do školy je umožněn pouze s nasazenou rouškou. Zákonný zástupci a doprovod do školy nevstupuje. Počet hodin je dán platným rozvrhem hodin. 1. třídy mají každý den 4 vyučovací hodiny a 2. třídy mají 2krát týdně 5 vyučovacích hodin (2.A – pondělí a úterý, 2.B – úterý a středa, v ostatní dny 4 vyučovací hodiny).
Vloženo: 12.11.2020 - 16:00
Základním nástrojem pro distanční výuku, pokud jste se jako rodiče nedohodlis vyučujícím jinak (na prvním stupni v nižsších třídách) je nástroj http://portal.dmsoftware.cz
Vloženo: 15.10.2020 - 12:35
Vážní rodiče, milí žáci a příznivci naší školy! Je tu zase listopad a s ním další ročník KRABICE OD BOT. Letos proběhne od pondělí 23.11. do neděle 6.12. Vzhledem k nejisté "koronavirové" době a opatřením nouzového stavu, letos na naší škole sbírku krabic neuspořádáme.
Vloženo: 16.11.2020 - 18:14
Dobrý den, v zaslaném materiálu k zahajení prezenční výuky pro žáky 1. a 2. ročníků od 18.11.2020 byla délka školní družiny dána do 15.30. S paními vychovatelkami jsme se dohodli, že tato doba bude prodloužena do 16.00. Tak, aby odpovídala i dohodnutým časům ze začátku školního roku.
Vloženo: 16.11.2020 - 11:22
Vážená paní předsedkyně SRPŠ, vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, vážené kolegyně a kolegové, na základě rozhovoru s paní předsedkyní SRPŠ vznikl požadavek na sjednocení distanční výuky a sepsání stručného návodu nebo shrnutí. Proto mi dovolte, abych Vám předložil, jak to tedy s distanční výukou je. Svoji odpověď se budu snažit koncipovat jako souhrn otázek a odpovědí.
Vloženo: 02.11.2020 - 14:30
Vážení rodiče a zákonní zástupci, Česká správa sociálního zabezpečení připravila nový tiskopis pro ošetřovné, které bude propláceno v důsledku celostátního uzavření škol od 14.10.2020. Tento tiskopis škola nepotvrzuje ani nevystavuje. Odkaz na něj a bližší informace naleznete na webové stránce: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
Vloženo: 27.10.2020 - 08:45
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz