Alergeny

Dne 13. prosince 2014 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které upravuje stávající předpisy o označování potravin v Evropské unii. Cílem úpravy je umožnit spotřebitelům - strávníkům informovaný výběr potravin, které jsou pro ně bezpečné. Výsledkem je ochrana zdraví strávníků a zaručení jejich práva na informace.

Každý strávník si musí tyto látky nebo produkty hlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační stejně tak, jako každý jiný výrobce potravin a pokrmů. Jídelna může poskytnout informace písemně, elektronicky nebo ústně.

Nařízení EU č. 1169/2011 uvádí seznam 14 hlavních potenciálních alergenů. Seznam alergenů je zobrazen za názvem pokrmu. Po najetí myší na červené písmeno "A" se tento seznam zobrazí. Na jídelním lístku jsou alergeny označeny čísly za jednotlivými pokrmy. Seznam alergenů je vyvěšen spolu s jídelníčky.