Informace ze školní jídelny

Stravovací systém

Jídelní lístek, objednávky či odhlášky najdete na stránkách: https://miso.cz/jidelna/zssvatoborice/

Základní škola

Pozor změna: Od 1. 1. 2023 budou svačiny pro žáky základní školy v režii školní kuchyně. 
To znamená, že platba za obědy i svačiny bude hrazena v součtu na účet školy u KB: 86-2585870237/0100, variabilní symbol zůstává stejný.
Je potřeba si navýšit zálohu stravného o 400 Kč na účet školy (zvýšit limit inkasa nebo částku trvalého příkazu).

Pro obědy i svačiny:
Bankovní spojení: 86-2585870237/0100 (obědy i svačiny)
Variabilní symbol: 99…. (+čtyřmístné číslo strávníka) - nutné!

Ceník stravného pro základní školu od 1. 9. 2022

Obědy 
KategorieCena za 1 obědČástka na měsíc
Žáci 7 - 10 let28,- Kč620,- Kč
Žáci 11 - 14 let30,- Kč660,- Kč
Žáci 15 let a více32,- Kč710,- Kč
Svačiny
KategorieCena za 1 svačinuČástka na měsíc
Žáci 7 - 11 let17,- Kč380,- Kč
Žáci 12 - 15 let19,- Kč420,- Kč
KategorieOBĚDY + SVAČINY
Žáci 7 - 10 let1000 ,- Kč
Žáci 11 - 14 let1040 Kč
Žáci 15 let a více1130 Kč

Aktualizovaná přihláška je již ke stažení v dokumentech.

Zásady pro placení a odhlašování stravného

Stravné se platí vždy měsíc dopředu zálohově – podle počtu stravných dní následujícího měsíce.

1) Inkasem ze sporožirového nebo běžného účtu – je nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu a tento souhlas dokladovat na přihlášce ke školnímu stravování. Jídelna provádí zálohový způsob úhrady obědů a svačin. Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci, a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o svátky a o případné odhlášky. Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci. Je tedy potřeba, aby na Vašem účtu byl dostatek finančních prostředků na tuto zálohu. Poslední záloha se strhává v květnu na červen. Případné přeplatky za měsíc červen budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

2) Platebním příkazem – trvalým příkazem ze svého účtu na uvedené účty výše (86-2585870237/0100 pro obědy i svačiny), variabilní symbol tedy 99....(místo teček čtyřmístné číslo strávníka). Částka pro platební příkaz je stanovena jako zaokrouhlená maximální možná částka platby za měsíc stravování, tj. 22 násobek ceny stravování. Částku naleznete v tabulce. Příkaz musí mít splatnost k 16. dni předcházejícího měsíce. První platba proběhne v měsíci srpnu a poslední platba v květnu na červen. Případné nedoplatky či přeplatky budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

Odhlašování stravného

Strávník má právo v době pobytu ve škole denně odebrat stravu, stejně tak první den nemoci. V případě onemocnění je na další dny stravu možné odhlásit přes internetové stránky školy http://miso.cz/jidelna/zssvatoborice vždy do 14.00 předchozího školního dne. Postup je uveden na webových stránkách školy. Na dva následující školní dny však nelze stravu měnit pouze odhlásit. Odhlášená strava se přihlašuje u vedoucí školní jídelny – telefonicky, osobně, e-mailem. Ve školní jídelně vaříme pro strávníky bez zdravotního omezení. V případě, že žák má zdravotní omezení je nutná domluva s vedoucí školní jídelny.

Po 14.00 hod. a při nedoplatcích se strava neodepíše. Pokud nebylo možno stravu odhlásit včas, může si rodič první den nemoci vyzvednout v jídlonosiči stravu v místnosti pro výdej doplňkové činnosti v době od 10.00 do 10.15 hod. Na další dny se strava musí odhlásit, jinak bude hrazena v plné výši nákladů, tj. cena svačiny, oběda + doplatek 43,- Kč.

Mateřská škola

Zde nedochází k žádné změně, svačiny i obědy připravuje školní jídelna, není tedy nutné zřizovat další platební příkaz. Od 1. 9. 2022 dochází k úpravám cen za stravování v důsledku zvyšování cen potravin a služeb.

Bankovní spojení: 86-2585870237/0100
Variabilní symbol: 99…. (+čtyřmístné číslo strávníka) - nutné!

Zásady pro placení a odhlašování stravného

Stravné se platí vždy měsíc dopředu zálohově – podle počtu stravných dní následujícího měsíce. U dětí, které navštěvují mateřskou školu, se přičítá ještě školné 200,- Kč, u dětí polodenních 130,- Kč. Předškolní děti školné neplatí.

1) Inkasem ze sporožirového nebo běžného účtu – je nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu a tento souhlas dokladovat na přihlášce ke školnímu stravování. Jídelna provádí zálohový způsob úhrady obědů. Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci, a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o svátky a o případné odhlášky. Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci. Je tedy potřeba, aby na Vašem účtu byl dostatek finančních prostředků na tuto zálohu. Poslední záloha se strhává v květnu na červen. Případné přeplatky za měsíc červen budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

2) Platebním příkazem – trvalým příkazem ze svého účtu na uvedený účet výše (86-2585870237/0100), variabilní symbol je 99....(místo teček čtyřmístné číslo strávníka). Částka pro platební příkaz je stanovena jako zaokrouhlená maximální možná částka platby za měsíc stravování, tj. 22 násobek ceny stravování. Částku naleznete v tabulce. Příkaz musí mít splatnost k 16. dni předcházejícího měsíce. První platba proběhne v měsíci srpnu a poslední platba v květnu na červen. Případné nedoplatky či přeplatky budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

Ceník stravného pro mateřskou školu od 1. 9. 2022

KategorieDocházkaPřesnídávkaObědSvačinaCelkemCelková částka pro platbu převodem
Děti MŠ 3 - 6 letCelodenní12,- Kč27,- Kč13,- Kč52,- Kč + 200,- Kč (školné celodenní)1350,- Kč
(1144,- Kč
+200,- Kč školné)
Polodenní12,- Kč27,- Kč 39,- Kč + 130,- Kč (školné polodenní)990,- Kč
(858,- Kč 
+ 130,- Kč (školné)
Děti MŠ 7 letCelodenní14,- Kč30,- Kč15,- Kč59,- Kč1130,- Kč
Polodenní14,- Kč30,- Kč 44,- Kč970,- Kč

Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání neplatí školné!

Odhlašování stravného

Strávník má právo v době pobytu ve škole denně odebrat stravu, stejně tak první den nemoci. V případě onemocnění je na další dny stravu možné odhlásit e-mailem, osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky a přes internetové stránky školy https://miso.cz/jidelna/zssvatoborice/ vždy do 14.00 předchozího školního dne. Postup je uveden na webových stránkách školy. Odhlášená strava se přihlašuje u vedoucí školní jídelny – telefonicky, osobně, e-mailem. Ve školní jídelně vaříme pro strávníky bez zdravotního omezení. V případě, že dítě má zdravotní omezení je nutná domluva s vedoucí školní jídelny.

Po 14.00 hod. a při nedoplatcích se strava neodepíše. Pokud nebylo možno stravu odhlásit včas, může si rodič první den nemoci vyzvednout v jídlonosiči stravu v mateřské škole v době od 12.00 do 12.15 hod. Na další dny se strava musí odhlásit, jinak bude hrazena v plné výši nákladů, tj. cena oběda + doplatek 41,- Kč.


Cizí strávníci

Od 1.9.2020 dochází k úpravám cen za stravování v důsledku zvyšování cen potravin a služeb.

Bankovní spojení: 86-2585870237/0100
Variabilní symbol: 99…. (+čtyřmístné číslo strávníka) - nutné!
Cena oběda: 90,- Kč 
Celková částka pro platbu převodem: 1980,- Kč

1) Inkasem ze sporožirového nebo běžného účtu – je nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu a tento souhlas dokladovat na přihlášce ke školnímu stravování. Jídelna provádí zálohový způsob úhrady obědů. Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci, a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o svátky a o případné odhlášky. Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci. Je tedy potřeba, aby na Vašem účtu byl dostatek finančních prostředků na tuto zálohu. Poslední záloha se strhává v květnu na červen. Případné přeplatky za měsíc červen budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

2) Platebním příkazem – trvalým příkazem ze svého účtu na uvedený účet výše (86-2585870237/0100), variabilní symbol je 99....(místo teček čtyřmístné číslo strávníka). Částka pro platební příkaz je stanovena jako zaokrouhlená maximální možná částka platby za měsíc stravování, tj. 22 násobek ceny stravování. Částku naleznete v tabulce. Příkaz musí mít splatnost k 16. dni předcházejícího měsíce. První platba proběhne v měsíci srpnu a poslední platba v květnu na červen. Případné nedoplatky či přeplatky budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.


Přihlášky ke školnímu stravování a směrnice školní jídelny

Soubory ke stažení