Informace ze školní jídelny

Stravovací systém

Jídelní lístek, objednávky či odhlášky najdete na stránkách: https://miso.cz/jidelna/zssvatoborice/

Základní škola

Svačiny pro žáky základní školy připravuje externí pracovnice ve spolupráci se školou. Z tohoto důvodu je zapotřebí přihlásit žáky zvlášť ke stravování na obědy a zvlášť ke stravování na svačiny (na jedné přihlášce). Zálohové platby budou vybírány samostatně pro obědy a pro svačinky. V případě zájmu o oba typy stravování si musíte povolit inkaso na dvě platby na dvě rozdílná čísla účtů z přihlášky, nebo platit zálohy na dva rozdílné účty uvedené na přihlášce. Vzhledem k rostoucím cenám potravin a služeb se k 1. 9. 2022 mění ceny oběda a svačiny – viz. tabulka níže.

Pro obědy:
Bankovní spojení: 86-2585870237/0100 (obědy)
Variabilní symbol: 99…. (+čtyřmístné číslo strávníka) - nutné!

Pro svačiny:
Bankovní spojení: 2601821815/2010 (svačiny)
Variabilní symbol: stejný jako u obědů - 99…. (+čtyřmístné číslo strávníka) - nutné!

Ceník stravného pro základní školu od 1. 9. 2022

Obědy 
KategorieCena za 1 obědČástka na měsíc
Žáci 7 - 10 let28,- Kč620,- Kč
Žáci 11 - 14 let30,- Kč680,- Kč
Žáci 15 let a více32,- Kč710,- Kč
Svačiny
KategorieCena za 1 svačinuČástka na měsíc
Žáci 7 - 11 let17,- Kč380,- Kč
Žáci 12 - 15 let19,- Kč420,- Kč

Aktualizovaná přihláška je již ke stažení v dokumentech.

Zásady pro placení a odhlašování stravného

Stravné se platí vždy měsíc dopředu zálohově – podle počtu stravných dní následujícího měsíce.

1) Inkasem ze sporožirového nebo běžného účtu – je nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu a tento souhlas dokladovat na přihlášce ke školnímu stravování. Jídelna i externí pracovnice provádí zálohový způsob úhrady obědů a svačin. Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci, a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o svátky a o případné odhlášky. Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci. Je tedy potřeba, aby na Vašem účtu byl dostatek finančních prostředků na tuto zálohu. Poslední záloha se strhává v květnu na červen. Případné přeplatky za měsíc červen budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

2) Platebním příkazem – trvalým příkazem ze svého účtu na uvedené účty výše (86-2585870237/0100 pro obědy a 2601821815/2010 pro svačiny), variabilní symbol je pro oba účty stejný, tedy 99....(místo teček čtyřmístné číslo strávníka). Částka pro platební příkaz je stanovena jako zaokrouhlená maximální možná částka platby za měsíc stravování, tj. 22 násobek ceny stravování. Částku naleznete v tabulce. Příkaz musí mít splatnost k 16. dni předcházejícího měsíce. První platba proběhne v měsíci srpnu a poslední platba v květnu na červen. Případné nedoplatky či přeplatky budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

Odhlašování stravného

Strávník má právo v době pobytu ve škole denně odebrat stravu, stejně tak první den nemoci. V případě onemocnění je na další dny stravu možné odhlásit přes internetové stránky školy http://miso.cz/jidelna/zssvatoborice vždy do 14.00 předchozího školního dne. Postup je uveden na webových stránkách školy. Na dva následující školní dny však nelze stravu měnit pouze odhlásit. Odhlášená strava se přihlašuje u vedoucí školní jídelny – telefonicky, osobně, e-mailem. Ve školní jídelně vaříme pro strávníky bez zdravotního omezení. V případě, že žák má zdravotní omezení je nutná domluva s vedoucí školní jídelny.

Po 14.00 hod. a při nedoplatcích se strava neodepíše. Pokud nebylo možno stravu odhlásit včas, může si rodič první den nemoci vyzvednout v jídlonosiči stravu v místnosti pro výdej doplňkové činnosti v době od 10.00 do 10.15 hod. Na další dny se strava musí odhlásit, jinak bude hrazena v plné výši nákladů, tj. cena svačiny, oběda + doplatek 43,- Kč.

Mateřská škola

Zde nedochází k žádné změně, svačiny i obědy připravuje školní jídelna, není tedy nutné zřizovat další platební příkaz. Od 1. 9. 2022 dochází k úpravám cen za stravování v důsledku zvyšování cen potravin a služeb.

Bankovní spojení: 86-2585870237/0100
Variabilní symbol: 99…. (+čtyřmístné číslo strávníka) - nutné!

Zásady pro placení a odhlašování stravného

Stravné se platí vždy měsíc dopředu zálohově – podle počtu stravných dní následujícího měsíce. U dětí, které navštěvují mateřskou školu, se přičítá ještě školné 200,- Kč, u dětí polodenních 130,- Kč. Předškolní děti školné neplatí.

1) Inkasem ze sporožirového nebo běžného účtu – je nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu a tento souhlas dokladovat na přihlášce ke školnímu stravování. Jídelna provádí zálohový způsob úhrady obědů. Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci, a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o svátky a o případné odhlášky. Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci. Je tedy potřeba, aby na Vašem účtu byl dostatek finančních prostředků na tuto zálohu. Poslední záloha se strhává v květnu na červen. Případné přeplatky za měsíc červen budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

2) Platebním příkazem – trvalým příkazem ze svého účtu na uvedený účet výše (86-2585870237/0100), variabilní symbol je 99....(místo teček čtyřmístné číslo strávníka). Částka pro platební příkaz je stanovena jako zaokrouhlená maximální možná částka platby za měsíc stravování, tj. 22 násobek ceny stravování. Částku naleznete v tabulce. Příkaz musí mít splatnost k 16. dni předcházejícího měsíce. První platba proběhne v měsíci srpnu a poslední platba v květnu na červen. Případné nedoplatky či přeplatky budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

Ceník stravného pro mateřskou školu od 1. 9. 2022

KategorieDocházkaPřesnídávkaObědSvačinaCelkemCelková částka pro platbu převodem
Děti MŠ 3 - 6 letCelodenní12,- Kč27,- Kč13,- Kč52,- Kč + 200,- Kč (školné celodenní)1350,- Kč
(1144,- Kč
+200,- Kč školné)
Polodenní12,- Kč27,- Kč 39,- Kč + 130,- Kč (školné polodenní)990,- Kč
(858,- Kč 
+ 130,- Kč (školné)
Děti MŠ 7 letCelodenní14,- Kč30,- Kč15,- Kč59,- Kč1130,- Kč
Polodenní14,- Kč30,- Kč 44,- Kč970,- Kč

Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání neplatí školné!

Odhlašování stravného

Strávník má právo v době pobytu ve škole denně odebrat stravu, stejně tak první den nemoci. V případě onemocnění je na další dny stravu možné odhlásit e-mailem, osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky a přes internetové stránky školy https://miso.cz/jidelna/zssvatoborice/ vždy do 14.00 předchozího školního dne. Postup je uveden na webových stránkách školy. Odhlášená strava se přihlašuje u vedoucí školní jídelny – telefonicky, osobně, e-mailem. Ve školní jídelně vaříme pro strávníky bez zdravotního omezení. V případě, že dítě má zdravotní omezení je nutná domluva s vedoucí školní jídelny.

Po 14.00 hod. a při nedoplatcích se strava neodepíše. Pokud nebylo možno stravu odhlásit včas, může si rodič první den nemoci vyzvednout v jídlonosiči stravu v mateřské škole v době od 12.00 do 12.15 hod. Na další dny se strava musí odhlásit, jinak bude hrazena v plné výši nákladů, tj. cena oběda + doplatek 41,- Kč.


Cizí strávníci

Od 1.9.2020 dochází k úpravám cen za stravování v důsledku zvyšování cen potravin a služeb.

Bankovní spojení: 86-2585870237/0100
Variabilní symbol: 99…. (+čtyřmístné číslo strávníka) - nutné!
Cena oběda: 75,- Kč (od 1. 3. 2022)
Celková částka pro platbu převodem: 1650,- Kč

1) Inkasem ze sporožirového nebo běžného účtu – je nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu a tento souhlas dokladovat na přihlášce ke školnímu stravování. Jídelna provádí zálohový způsob úhrady obědů. Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci, a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o svátky a o případné odhlášky. Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci. Je tedy potřeba, aby na Vašem účtu byl dostatek finančních prostředků na tuto zálohu. Poslední záloha se strhává v květnu na červen. Případné přeplatky za měsíc červen budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

2) Platebním příkazem – trvalým příkazem ze svého účtu na uvedený účet výše (86-2585870237/0100), variabilní symbol je 99....(místo teček čtyřmístné číslo strávníka). Částka pro platební příkaz je stanovena jako zaokrouhlená maximální možná částka platby za měsíc stravování, tj. 22 násobek ceny stravování. Částku naleznete v tabulce. Příkaz musí mít splatnost k 16. dni předcházejícího měsíce. První platba proběhne v měsíci srpnu a poslední platba v květnu na červen. Případné nedoplatky či přeplatky budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.


Přihlášky ke školnímu stravování a směrnice školní jídelny

Soubory ke stažení