Činnosti školní družiny

Plán akcí školní družiny na školní rok 2022/2023 - příležitostné činnosti školní družiny

 • Září - Setkání rodičů s prvňáčky
 • Říjen - Drakiáda
 • Listopad - Strašidelný týden
 • Prosinec - Vánoční dílny v rámci činnosti ŠD
 • Leden - Kouzelník ve školní družině
 • Únor- Karneval - výroba masek
 • Březen - Velikonoce - velikonoční dílny v rámci činnosti ŠD
 • Duben - Den Země - přírodovědná soutěž, úklid odpadků v okolí školy
 • Květen - Čarodějnický rej
 • Červen - Den dětí - sportovní zábavné odpoledne 


Školní družina nabízí:

 • zájmové vyžití dětí,
 • regeneraci sil po výuce,
 • rozvíjení osobnosti,
 • rozvíjení tvořivosti,
 • vzájemnou komunikaci.

 

KROUŽKY ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2022/23 se aktualizují ke konci září.