Činnosti školní družiny

Plán akcí školní družiny na školní rok 2023/2024 - příležitostné činnosti školní družiny

Září

- Setkání rodičů s prvňáčky.

- Prezentace výtvarných prací v prostorách obecní knihovny - podzim.

Říjen

- Výroba draků. Dračí bojovka.

- Bramborový den.

Listopad

- Strašidelný týden. Bojovka.

- Dušičky aneb trochu tajemna ve ŠD.

Prosinec

- Vánoční dílny v rámci činnosti ŠD, vánoční dílna v místní knihovně v obci, prezentace výtvarných prací - zima.

- Vystoupení na DPS v obci, předání dárků.

Leden

- Zimní bojovka.

- Ledoví sochaři - stavby ze sněhu, soutěž o nej…sněhuláka.

- Kouzelník ve ŠD.

Únor

- Karneval - výroba masek.

Březen

- Velikonoce - velikonoční dílny v rámci činnosti ŠD, velikonoční dílna v místní knihovně v obci, prezentace výtvarných prací

- jaro, ukončení projektu s místní knihovnou v obci

Duben

- Den Země - přírodovědná soutěž, úklid odpadků v okolí školy, bojovka.

- Beseda s myslivcem.

- Výroba drobných dárků pro budoucí prvňáčky.

- Velikonoční bojovka.

Květen

- Čarodějnický rej, bojovka.

- Výroba dárků pro maminky…

Červen

- Den dětí - sportovní Bojovka.

- Pěší výlet na farmu zvířátek.

- Bojovka k ukončení školního roku.

Podzim ve školní družině

Podzim si v družině náramně užíváme. Zatím nám  přálo počasí, proto jsme využili každou volnou chvilku venku na sluníčku. Pozorujeme změny, které si pro nás příroda připravila, hrajeme fotbal a stavíme z písku. A bojovky, ty máme venku nejraději. V družince pak kreslíme, tvoříme z papíru i z přírodnin. 

Strašidelný týden ve školní družině

První týden v listopadu jsme s dětmi v našich družinkách oslavili svátek Dušičky a Halloween. Dětem byl vysvětlen význam obou svátků a rozdíl mezi nimi. V návaznosti na tyto svátky jsme s dětmi prožili strašidelný týden. Vyprávěli jsme si o všech možných strašidlech, vyráběli jsme duchy a strašáky ze skleněných dýní. Na závěr týdne jsme uspořádali strašidelnou “bojovku”, kdy jsme všichni přišli ve strašidelných kostýmech a plnili jsme zábavné úkoly. Poté děti získaly diplom a sladkou odměnu. Děti si celý týden náramně užily.  

Svatý Martin v družince

V týdnu od 6.11. do 10.11. jsme si vyprávěli příběh o sv. Martinovi. Vyráběli jsme koně, husy, hráli jsme hry. Na konci týdne jsme uspořádali oblíbenou “bojovku” - plnili jsme úkoly a soutěžili. Týden se nám velice vydařil. Podívejte se na naše tvoření v družince.

Zvířátka ve školní družině

Pracovníci EKO ze Střediska volného času v Hodoníně nám přivezli ukázat dvě zvířátka. Než se děti s nimi seznámily, měly na obrázcích uhádnout v čem zvíře bydlí – rybičky v akváriu, slepice v kurníku, holub v holubníku, prase ve chlévě… A pak už přišlo to velké překvapení v podobě GEKONA a pěti MORČÁTEK. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o těchto zvířatech. Nakonec si je děti pohladily.

GEKON – jmenuje se Josef a jsou mu tři roky. Pochází z Nové Kaledonie. Žije na stromech a má rád ovoce a hmyz.

MORČE – pochází z jižní Ameriky. Je býložravec – vegetarián. Na předních nohách má čtyři prsty a na zadních tři prsty. Morče před sebe nevidí – kouká do stran. Nemá ocásek. Indiáni morčata lovili jako dárek.

Vánoční dílna v knihovně

V pondělí 11.12. 2023 se konala v Obecní knihovně ve Svatobořicích-Mistříně vánoční dílna, na které si děti ze svými rodiči mohly vyrobit vánoční přáníčka, andělíčky a také betlém. Pro všechny byly připraveny sladké odměny a příjemně jsme si užili vánoční atmosféru.

Pozvánka na Vánoční besídku

Vánoční besídka ŠD pro seniory

Ve čtvrtek 14.12. 2023 děti ze školní družiny zatančily a zazpívaly na Vánoční besídce pro seniory, která se konala ve společenské místnosti DPS ve Svatobořicích. Besídka začala tanečním vystoupením, poté děti přednesly básně a zazpívaly vánoční koledy “Pásli ovce valaši”, “Rolničky” a “Můj milý Ježíšku”. Děti ze ŠD obdarovaly seniory vlastnoručně vyrobenými dárky - přáním, perníčky a voňavým překvapením.  Děkujeme Obecnímu úřadu Svatobořice-Mistřín a RC Krteček, z.s. za dárečky a pohoštění.

Vánoce ve školní družině

Už od začátku prosince jsme se v družinkách začali připravovat na Vánoce. Společně jsme si povídali o zvycích a tradicích, učili se básničky a koledy. Tvořili jsme přáníčka, dárečky a podíleli se na výzdobě školy. Adventní čas jsme zakončili společným zpíváním u stromečku a besídkou v družinkách s předáním dárečků.

Mrazivá zima ve školní družině

Zima nám na Tři krále nadělila mrazivé počasí. Nic jsme neponechali náhodě a vyrobili jsme si „vintage“ čepice a rukavice, které jsme si ozdobily barevnými bambulkami. I když nenapadl sníh, děti si vyrobily velké papírové sněhuláky, ptáčky a nakreslily Ladovy obrázky. Nejstarší děti využily mrazivé počasí k výrobě ledových soch.