Činnosti školní družiny

Plán akcí školní družiny na školní rok 2023/2024 - příležitostné činnosti školní družiny

Září

- Setkání rodičů s prvňáčky.

- Prezentace výtvarných prací v prostorách obecní knihovny - podzim.

Říjen

- Výroba draků. Dračí bojovka.

- Bramborový den.

Listopad

- Strašidelný týden. Bojovka.

- Dušičky aneb trochu tajemna ve ŠD.

Prosinec

- Vánoční dílny v rámci činnosti ŠD, vánoční dílna v místní knihovně v obci, prezentace výtvarných prací - zima.

- Vystoupení na DPS v obci, předání dárků.

Leden

- Zimní bojovka.

- Ledoví sochaři - stavby ze sněhu, soutěž o nej…sněhuláka.

- Kouzelník ve ŠD.

Únor

- Karneval - výroba masek.

Březen

- Velikonoce - velikonoční dílny v rámci činnosti ŠD, velikonoční dílna v místní knihovně v obci, prezentace výtvarných prací

- jaro, ukončení projektu s místní knihovnou v obci

Duben

- Den Země - přírodovědná soutěž, úklid odpadků v okolí školy, bojovka.

- Beseda s myslivcem.

- Výroba drobných dárků pro budoucí prvňáčky.

- Velikonoční bojovka.

Květen

- Čarodějnický rej, bojovka.

- Výroba dárků pro maminky…

Červen

- Den dětí - sportovní Bojovka.

- Pěší výlet na farmu zvířátek.

- Bojovka k ukončení školního roku.

Podzim ve školní družině

Podzim si v družině náramně užíváme. Zatím nám  přálo počasí, proto jsme využili každou volnou chvilku venku na sluníčku. Pozorujeme změny, které si pro nás příroda připravila, hrajeme fotbal a stavíme z písku. A bojovky, ty máme venku nejraději. V družince pak kreslíme, tvoříme z papíru i z přírodnin. 

Strašidelný týden ve školní družině

První týden v listopadu jsme s dětmi v našich družinkách oslavili svátek Dušičky a Halloween. Dětem byl vysvětlen význam obou svátků a rozdíl mezi nimi. V návaznosti na tyto svátky jsme s dětmi prožili strašidelný týden. Vyprávěli jsme si o všech možných strašidlech, vyráběli jsme duchy a strašáky ze skleněných dýní. Na závěr týdne jsme uspořádali strašidelnou “bojovku”, kdy jsme všichni přišli ve strašidelných kostýmech a plnili jsme zábavné úkoly. Poté děti získaly diplom a sladkou odměnu. Děti si celý týden náramně užily.  

Svatý Martin v družince

V týdnu od 6.11. do 10.11. jsme si vyprávěli příběh o sv. Martinovi. Vyráběli jsme koně, husy, hráli jsme hry. Na konci týdne jsme uspořádali oblíbenou “bojovku” - plnili jsme úkoly a soutěžili. Týden se nám velice vydařil. Podívejte se na naše tvoření v družince.

Zvířátka ve školní družině

Pracovníci EKO ze Střediska volného času v Hodoníně nám přivezli ukázat dvě zvířátka. Než se děti s nimi seznámily, měly na obrázcích uhádnout v čem zvíře bydlí – rybičky v akváriu, slepice v kurníku, holub v holubníku, prase ve chlévě… A pak už přišlo to velké překvapení v podobě GEKONA a pěti MORČÁTEK. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o těchto zvířatech. Nakonec si je děti pohladily.

GEKON – jmenuje se Josef a jsou mu tři roky. Pochází z Nové Kaledonie. Žije na stromech a má rád ovoce a hmyz.

MORČE – pochází z jižní Ameriky. Je býložravec – vegetarián. Na předních nohách má čtyři prsty a na zadních tři prsty. Morče před sebe nevidí – kouká do stran. Nemá ocásek. Indiáni morčata lovili jako dárek.