Činnosti školní družiny

Plán akcí školní družiny na školní rok 2022/2023 - příležitostné činnosti školní družiny

 • Září - Setkání rodičů s prvňáčky
 • Říjen - Drakiáda
 • Listopad - Strašidelný týden
 • Prosinec - Vánoční dílny v rámci činnosti ŠD, vánoční dílna v místní knihovně v obci
 • Leden - Zážitkové odpoledne v místní knihovně v obci
 • Únor- Karneval - výroba masek
 • Březen - Velikonoce - velikonoční dílny v rámci činnosti ŠD, ukončení projektu s místní knihovnou v obci
 • Duben - Den Země - přírodovědná soutěž, úklid odpadků v okolí školy
 • Květen - Čarodějnický rej
 • Červen - Den dětí - sportovní Bojovka


Školní družina nabízí:

 • zájmové vyžití dětí,
 • regeneraci sil po výuce,
 • rozvíjení osobnosti,
 • rozvíjení tvořivosti,
 • vzájemnou komunikaci.

 

Podzim ve školní družině

Podzim si v družině náramně užíváme. Zatím nám velmi přeje počasí, proto využíváme každou volnou chvilku venku na sluníčku. Pozorujeme změny, které si pro nás příroda připravila, hrajeme fotbal a stavíme z písku. V družince pak kreslíme, tvoříme z papíru i z přírodnin. Ve 3. oddělení si děti vyrobily voňavou sovičku s levandulí. I v keramice neleníme, jablíčka a hruštičky se prvňáčkům a druháčkům obzvlášť povedly.

S blížícím se halloweenským svátkem nás čeká strašidelný týden plný zábavy a napětí.

 

STRAŠIDELNÝ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Co v sobě ukrývají dva nejznámější podzimní svátky? Jak je s dětmi oslavit?

První týden v listopadu jsme si s dětmi připomněli svátek Halloween a památku zesnulých neboli lidově Dušičky. V návaznosti na tyto svátky jsme s dětmi prožili “Strašidelný týden”, kdy jsme si četli a vyprávěli o všech možných strašidlech. Malovali jsme strašidelný dům, vyráběli příšerky ze šišek, hráli “Na hledačku” - kdo posbírá nejvíce strašidelných obrázků. Také jsme plnili úkoly a hledali poklad při strašidelné bojovce. Největší úspěch měl karneval v halloweenských maskách, při kterém si děti s radostí zatančili.

 

SPOLUPRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY S OBECNÍ KNIHOVNOU

V rámci spolupráce školní družiny s Obecní knihovnou jsme si v letošním roce připravili projekt “ ŘEMESLA”.

V minulosti to tak platilo. Pro mnohé bylo řemeslo jediným zdrojem obživy. Řemeslníci vyráběli různé předměty potřebné k práci v domácnosti, v zemědělství či k obraně hradu. Lidé si bez řemesel nemohli život ani představit. Dnes si na výrobky a ukázky řemeslných technik můžeme podívat v muzeích, na jarmarcích nebo ve skanzenech.

KOVÁŘSKÉ ŘEMESLO bylo ve středověku velmi důležité. Díky němu mohl člověk zajistit obživu, lovit, bojovat nebo se bránit. Materiál byl náhodně nalezený a často pocházel z meteoritů. Výrobky z něj byly velmi drahé a ceněné. My jsme si vyrobili “rytířské brnění”. K práci jsme využili velké papírové tašky a ve chvilce jsme se proměnili v udatné rytíře.

V pátek 2. 12. 2022 proběhlo v Obecní knihovně Čertovské prožitkové čtení. Četli jsme si pověst O čertovi ve Svatobořicích a z knihy Čertovská pohádka jsme plnili úkoly a luštili hádanky. Odpoledne se nám vydařilo a všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu.
 

ADVENT

Každý rok nás adventní čas vyzývá k vánoční výzdobě. Chodby školy i družinka se mění ve výstavní síně prací malých umělců. A že bývá na co se dívat! Proto nabízíme malou podívanou na naše umělecké výtvory.   viz obrázky

V pondělí 19. 12. 2022 se v Obecní knihovně uskutečnila 1. Vánoční dílnička.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21. ÚNORA 2023

V úterý 21. 2. 2023 jsme ve školní družině prožili zábavné odpoledne. V tvořivé dílně jsme vyráběli kouzelné masky, ptáčky a zajíčky. 

1. oddělení ŠD V OBECNÍ KNIHOVNĚ

V pátek 24. 3. 2023 jsme prožili zábavné odpoledne v Obecní knihovně ve Svatobořicích - Mistříně - ukončení projektu Řemesla. Povídali jsme si o středověku, jak se dříve žilo a jaká řemesla tehdy vznikala. Nakonec jsme si zahráli bojovku - děti ve skupinkách, podle indicií, hledaly knihy, ve kterých byly založeny písmenka. Z nich jsme pak skládali slova. Odpoledne v knihovně se nám velmi líbilo.

VELIKONOČNÍ DÍLNA V OBECNÍ KNIHOVNĚ VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

V pondělí 27. 3. 2023 se v knihovně uskutečnila 1. Velikonoční dílna. Vyráběli jsme slepičku, zápichy na špejli - kuřátko, kytičku a ptáčka. Odpoledne se nám vydařilo.

VELIKONOČNÍ DÍLNY VE VŠECH ODDĚLENÍCH ŠD

Koncem března a začátkem dubna probíhalo ve ŠD velikonoční tvoření. Náramně jsme si ho s dětmi užili.

KOUZELNÍK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 jsme si všichni v družince užili zábavné odpoledne s kouzelníkem. Předvedl nám kouzelnické triky. Představení se nám moc líbilo. Na závěr jsme každý dostali odměnu - kočičku, zajíčka a meč z barevných balónků.