Činnosti školní družiny

Plán akcí školní družiny na školní rok 2020/2021 - příležitostné činnosti školní družiny

 • Září - Moje první pohádková knížka - celoroční projekt školní družiny s knihovnou v obci, POKRAČUJEME A DOKONČUJEME Z LOŇSKÉHO ŠK. ROKU
 • Říjen - Moje první pohádková knížka
 • Listopad - Moje první pohádková knížka
 • Prosinec - Vyhodnocení soutěže - Moje první pohádková knížka, Vánoční dílny v rámci činnosti ŠD
 • Leden - Kouzelník ve školní družině
 • Únor- Karneval - výroba masek
 • Březen - Velikonoce - velikonoční dílny v rámci činnosti ŠD
 • Duben - Den Země - přírodovědná soutěž, úklid odpadků v okolí školy
 • Květen - Čarodějnický rej
 • Červen - Den dětí - zábavné odpoledne s módní přehlídkou


Co se nám už podařilo.......

V tomto školním roce se školní družina opět zapojila do spolupráce s obecní knihovnou ve Svatobořicích - Mistříně. Projekt se zaměřuje na prohlubování čtenářské gramotnosti našich žáků. jmenuje se "Moje první pohádková knížka" - čtenářský deníček pro děti a rodiče. Každý měsíc si přečteme pohádku s otevřeným koncem. Úkolem dětí je konec pohádky dopsat nebo dokreslit. Nejlepší deníčky budou na konci školního roku oceněny v obecní knihovně.


HASIČI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Poslední listopadové pondělí nás navštívili hasiči z Hodonína. Z poutavého vyprávění jsme se dozvěděli zajímavosti o práci hasičů. Celé odpoledne bylo nejen zábavné, ale i poučné.


VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

V pondělí 2. 12. 2019 navštívila naší družinku lektorka paní Hana Šišperová. Uvedla nás do příjemné vánoční atmosféry. Ukázala nám jak je možno nahlížet na vánoce z hlediska barev a vůní. Velmi poutavou četbou vánočního příběhu nás všechny zaujala. Těšíme se na další setkání.

V měsíci říjnu jsme se zapojili do výtvarné soutěže s názvem Nekonečný příběh skla, kterou pořádala firma Vetropack v Kyjově. Ze 360 obrázků bylo vybráno jen 13 do připravovaného kalendáře firmy. Z naší družinky byla vybrána Klára Mikésková ze třídy 2. B. Gratulujeme!!!

16. 12. 2019 v pondělí od 13:45 se všechna oddělení ŠD sejdou u vánočního stromečku ve škole. Společně si zazpíváme koledy a shlédneme výstavu vánočních výrobků. SRDEČNĚ ZVEME RODIČE A PRARODIČE. PŘIJDĚTE SE PODÍVAT.


KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A V NOVÉM ROCE HODNĚ ZDRAVÍ A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ  VÁM PŘEJÍ VYCHOVATELKY ŠD.


V pondělí 27. 1. 2020 nás ve školní družině navštívil pan kouzelník. Předvedl nám kouzelnické umění. Společně jsme vykouzlili bílého králíčka. Vystoupení se nám všem líbilo.


ZÁŘÍ 2020

VÁŽENÍ RODIČE,

V LOŇSKÉM ROCE SE ŠD ZAPOJILA DO SOUTĚŽE OBECNÍ KNOHOVNY - MOJE PRVNÍ POHÁDKOVÁ KNÍŽKA. JARNÍ UZAVŘENÍ ŠKOL NÁM ZABRÁNILO TUTO KNÍŽKU DOKONČIT. PROTO DĚTEM, KTERÉ UŽ NENAVŠTĚVUJÍ ŠD V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE, UMOŽŇUJEME TUTO KNÍŽKU DOKONČIT DOMA A ODEVZDAT DO 27. 11. 2020 VE ŠD. TI , KTEŘÍ KNÍŽKU ODEVZDAJÍ, DOSTANOU POZVÁNKU NA VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE V OBECNÍ KNIHOVNĚ. POKRAČOVÁNÍ V SOUTĚŽI NENÍ POVINNÉ.


ŠKOLNÍ DRUŽINA:

 • Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
 • Je důležitý výchovný partner rodiny a školy.
 • Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
 • Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy.
 • Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.


Školní družina nabízí:

 • zájmové vyžití dětí,
 • regeneraci sil po výuce,
 • rozvíjení osobnosti,
 • rozvíjení tvořivosti,
 • vzájemnou komunikaci.


Školní družina 1 a ranní družina je umístěna v prostorách šaten základní školy. Školní družina 2 je umístěna v přízemí staré budovy ve třídě 1. A.. Školní družina 3 je v 1. patře staré budovy ve třídě 2. A.


Školní družina 1 má k dispozici:

 • svoje vlastní prostory – učebnu vybavenou podle kritérií nové vyhlášky pro jedno oddělení školní družiny,
 • kabinet školní družiny,
 • prostory pro přezouvání a ukládání věcí – každý žák má k dispozici vlastní skříňku v prostorách šaten, aktovky si ukládají na určené místo ve školní družině,
 • prostory pro realizaci zájmových kroužků a činností v rámci výchovy ve školní družině - tělocvična, hřiště školy, infocentrum, keramická dílna, knihovna pro 1. stupeň základní školy, školní jídelna apod.

Vybavení školní družiny:

 • dětský nábytek a ostatní vybavení školní družiny je bezpečné a estetické,
 • hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát,
 • materiály pro činnost školní družiny hradí zřizovatel,
 • pitný režim hradí SRPŠ,
 • hry a hračky hradí zřizovatel a sponzoři.


Podmínky přijímání žáků:

 • školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině,
 • činnost ŠD je přednostně určena pro žáky 1. stupně základní školy,
 • přijímání žáků do školní družiny probíhá na základě vydané Směrnice pro přijímání dětí k činnosti školní družiny,
 • o přijetí do ŠD se rozhoduje na základě písemné přihlášky odevzdané v řádném termínu vyhlášeném ředitelem školy,
 • účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení, oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 dětí, celková kapacita však nesmí přesáhnou 75 dětí (dle zápisu ve školském rejstříku).


Podmínky docházky a doby odchodu ze školní družiny:

 • Žák by měl mít zajištěn oběd.
 • Žáka si vychovatelka převezme na obědě v 11.30.
 • Žák docházející do školní družiny v jinou dobu, přejde ze školní jídelny do školní družiny sám.
 • Žák odchází ze školní družiny v době určené na zápisním lístku.
 • Vyzvednutí žáka ze školní družiny je určeno na zápisním lístku.
 • V případě, že má být žák uvolněn ze školní družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů.