Činnosti školní družiny

Plán akcí školní družiny na školní rok 2023/2024 - příležitostné činnosti školní družiny

Září

- Setkání rodičů s prvňáčky.

- Prezentace výtvarných prací v prostorách obecní knihovny - podzim.

Říjen

- Výroba draků. Dračí bojovka.

- Bramborový den.

Listopad

- Strašidelný týden. Bojovka.

- Dušičky aneb trochu tajemna ve ŠD.

Prosinec

- Vánoční dílny v rámci činnosti ŠD, vánoční dílna v místní knihovně v obci, prezentace výtvarných prací - zima.

- Vystoupení na DPS v obci, předání dárků.

Leden

- Zimní bojovka.

- Ledoví sochaři - stavby ze sněhu, soutěž o nej…sněhuláka.

- Kouzelník ve ŠD.

Únor

- Karneval - výroba masek.

Březen

- Velikonoce - velikonoční dílny v rámci činnosti ŠD, velikonoční dílna v místní knihovně v obci, prezentace výtvarných prací

- jaro, ukončení projektu s místní knihovnou v obci

Duben

- Den Země - přírodovědná soutěž, úklid odpadků v okolí školy, bojovka.

- Beseda s myslivcem.

- Výroba drobných dárků pro budoucí prvňáčky.

- Velikonoční bojovka.

Květen

- Čarodějnický rej, bojovka.

- Výroba dárků pro maminky…

Červen

- Den dětí - sportovní Bojovka.

- Pěší výlet na farmu zvířátek.

- Bojovka k ukončení školního roku.

Podzim ve školní družině

Podzim si v družině náramně užíváme. Zatím nám  přálo počasí, proto jsme využili každou volnou chvilku venku na sluníčku. Pozorujeme změny, které si pro nás příroda připravila, hrajeme fotbal a stavíme z písku. A bojovky, ty máme venku nejraději. V družince pak kreslíme, tvoříme z papíru i z přírodnin. 

Strašidelný týden ve školní družině

První týden v listopadu jsme s dětmi v našich družinkách oslavili svátek Dušičky a Halloween. Dětem byl vysvětlen význam obou svátků a rozdíl mezi nimi. V návaznosti na tyto svátky jsme s dětmi prožili strašidelný týden. Vyprávěli jsme si o všech možných strašidlech, vyráběli jsme duchy a strašáky ze skleněných dýní. Na závěr týdne jsme uspořádali strašidelnou “bojovku”, kdy jsme všichni přišli ve strašidelných kostýmech a plnili jsme zábavné úkoly. Poté děti získaly diplom a sladkou odměnu. Děti si celý týden náramně užily.  

Svatý Martin v družince

V týdnu od 6.11. do 10.11. jsme si vyprávěli příběh o sv. Martinovi. Vyráběli jsme koně, husy, hráli jsme hry. Na konci týdne jsme uspořádali oblíbenou “bojovku” - plnili jsme úkoly a soutěžili. Týden se nám velice vydařil. Podívejte se na naše tvoření v družince.

Zvířátka ve školní družině

Pracovníci EKO ze Střediska volného času v Hodoníně nám přivezli ukázat dvě zvířátka. Než se děti s nimi seznámily, měly na obrázcích uhádnout v čem zvíře bydlí – rybičky v akváriu, slepice v kurníku, holub v holubníku, prase ve chlévě… A pak už přišlo to velké překvapení v podobě GEKONA a pěti MORČÁTEK. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o těchto zvířatech. Nakonec si je děti pohladily.

GEKON – jmenuje se Josef a jsou mu tři roky. Pochází z Nové Kaledonie. Žije na stromech a má rád ovoce a hmyz.

MORČE – pochází z jižní Ameriky. Je býložravec – vegetarián. Na předních nohách má čtyři prsty a na zadních tři prsty. Morče před sebe nevidí – kouká do stran. Nemá ocásek. Indiáni morčata lovili jako dárek.

Vánoční dílna v knihovně

V pondělí 11.12. 2023 se konala v Obecní knihovně ve Svatobořicích-Mistříně vánoční dílna, na které si děti ze svými rodiči mohly vyrobit vánoční přáníčka, andělíčky a také betlém. Pro všechny byly připraveny sladké odměny a příjemně jsme si užili vánoční atmosféru.

Pozvánka na Vánoční besídku

Vánoční besídka ŠD pro seniory

Ve čtvrtek 14.12. 2023 děti ze školní družiny zatančily a zazpívaly na Vánoční besídce pro seniory, která se konala ve společenské místnosti DPS ve Svatobořicích. Besídka začala tanečním vystoupením, poté děti přednesly básně a zazpívaly vánoční koledy “Pásli ovce valaši”, “Rolničky” a “Můj milý Ježíšku”. Děti ze ŠD obdarovaly seniory vlastnoručně vyrobenými dárky - přáním, perníčky a voňavým překvapením.  Děkujeme Obecnímu úřadu Svatobořice-Mistřín a RC Krteček, z.s. za dárečky a pohoštění.

Vánoce ve školní družině

Už od začátku prosince jsme se v družinkách začali připravovat na Vánoce. Společně jsme si povídali o zvycích a tradicích, učili se básničky a koledy. Tvořili jsme přáníčka, dárečky a podíleli se na výzdobě školy. Adventní čas jsme zakončili společným zpíváním u stromečku a besídkou v družinkách s předáním dárečků.

Mrazivá zima ve školní družině

Zima nám na Tři krále nadělila mrazivé počasí. Nic jsme neponechali náhodě a vyrobili jsme si „vintage“ čepice a rukavice, které jsme si ozdobily barevnými bambulkami. I když nenapadl sníh, děti si vyrobily velké papírové sněhuláky, ptáčky a nakreslily Ladovy obrázky. Nejstarší děti využily mrazivé počasí k výrobě ledových soch.

Jaro ve školní družině

Na příchod jara se naše družinka začala připravovat už koncem února. Ve čtvrtek 7. března 2024 se otevřela škola pro veřejnost, kde jsme prezentovali výrobky a práci dětí ve školní družině. V rámci otevření školy jsme uspořádali tvořivou dílničku, kde jsme vyráběli s rodiči a prarodiči dětí velikonoční výrobky.

Vzhledem k pěknému počasí jsme hodně času trávili na hřišti, kde jsme poznávali první jarní květiny, hráli poznávací hry – bojovky a povídali o velikonočních zvycích a tradicích.

Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o tradicích spojených s tímto svátkem a vytvářely různé velikonoční dekorace. Na naše výrobky a práce se můžete podívat níže.