Činnosti školní družiny

Plán akcí školní družiny na školní rok 2021/2022 - příležitostné činnosti školní družiny

 • Září - Čtvero ročních období - celoroční projekt školní družiny s knihovnou v obci, prezentace práce dětí ze ŠD v prostorách knihovny
 • Říjen - Drakiáda
 • Listopad - Strašidelný týden
 • Prosinec - Vánoční dílny v rámci činnosti ŠD
 • Leden - Kouzelník ve školní družině
 • Únor- Karneval - výroba masek
 • Březen - Velikonoce - velikonoční dílny v rámci činnosti ŠD
 • Duben - Den Země - přírodovědná soutěž, úklid odpadků v okolí školy
 • Květen - Čarodějnický rej
 • Červen - Den dětí - zábavné odpoledne s módní přehlídkou


ŠKOLNÍ DRUŽINA:

 • Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
 • Je důležitý výchovný partner rodiny a školy.
 • Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
 • Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy.
 • Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.


Školní družina nabízí:

 • zájmové vyžití dětí,
 • regeneraci sil po výuce,
 • rozvíjení osobnosti,
 • rozvíjení tvořivosti,
 • vzájemnou komunikaci.


Školní družina 3 a ranní družina je umístěna v prostorách šaten základní školy. Školní družina 2 je umístěna v přízemí staré budovy ve třídě 2. A.. Školní družina 1 je v 1. patře staré budovy ve třídě 1. A.