Podkověnka na podzim

 

  Naši milou Podkověnku hned na začátku sezóny čekala velká změna. Ač se to zdá neuvěřitelné, tak jsme se rozloučili s naší dlouholetou vedoucí paní Jarmilkou Maradovou, která vedla Podkověnku více než čtvrt století – 27 let. Po mnoha úvahách, jak nejlépe jí za vše poděkovat, jsme zapojili do akce i místní Mužský sbor při Vinobraní, za což jim moc děkujeme. Ten s humorem sobě vlastním udělil Jarmilce „KOSKARA“ za mnohaletou péči o folklórní potěr v naší obci, od dětí z Podkověnky dostala příhodné tričko I LOVE PODKOVĚNKA a sošku ZLATÁ JARMILKA. Stoupla na stupně vítězů a všichni přítomní byli vyzváni, aby přišli dopředu ti, kteří prošli rukama paní učitelky Maradové…A že to byl pěkný, veliký a dojemný zástup dnes už dospělých, zralých lidí, někde stály i celé folklórní rodiny - radost pohledět! A to Ti, budiž, Jaruško, velkou odměnu a díkem za krásné a plodné roky v Podkověnce, byla jsi pilířem, o který jsme se mohli vždycky opřít a stále máš u nás dveře otevřené. Čekáme na Tvé podněty. Ještě jednou DÍKY! A koloběh života ve škole i v obci se točí dál, proto bych Vám ráda představila staronové vedoucí, kterým leží kulturní dědictví a tradice na srdci: o hospodářské a administrativní věci se dále stará Olinka Bimková, na nácviku potkáte Markétu Varmužovou, Ivet Gongalovou a Lucku Novákovou, s veškerou organizací ohledně krojů a průběhu zkoušek pomáhá Jana Bognárová. Takže PODKOVĚNKO, jedeme dál! Jak už jsem psala – první vystoupení v tomto školním roce proběhlo v září na VINOBRANÍ - tam jsme předvedli již naše tradiční podzimní pásmo s hrou na školu, zazpívali jsme o zdravém ovoci, vzpomněli strýca Vacina a zatančili  mazurku. Těsně před hody 16.11. jsme spolu s Krušpánkem a CM ZUŠ Dubňany pod vedením Pavla Varmuži uspořádali ve škole projekt Předhodové zpívání, kde jsme spolužáky seznámili s průběhem hodů, zvyklostmi, kroji, písněmi i tancem – vše si mohli žáci vyzkoušet a také  zasoutěžit v „krojovém kvízu.“ Pozvání ke krojové ukázce přijali i manželé Jarka a Rosťa Maradovi a vedoucí KD Marcela Hasalová. Podkověnka se také účastnila slavnostní hodové mše svaté a průvodu, kde se děti  předvedly v různých variantách kroje. Děkujeme všem rodinným příslušníkům, kteří děti v tradicích podporují a do krojů je oblékají. Ani jsme se nenadáli a po hodech přichází opravdová zima. Co nás ještě čeká? Připravujeme se na Mikulášskou besídku, kde uvidíte hudebně-divadelní scénku Čert a Káča, v prosinci budeme společně tvořit vánoční svícínky a nacvičovat koledy, které uslyšíte při společném zpívání u Vánočního stromu u školy.

   Do Nového roku přejeme všem našim příznivcům, rodinám, učitelům, vedení obce i KD,  podporovatelům a nadšencům (nejen) pro folklórní tradice hodně elánu, zdraví, rodinné pohody, radosti z každého dne, zápalu pro správnou věc, Boží požehnání a zpívejme dál, ať je nám všem spolu dobře a ať to stojí za to.

                   Za všechny vedoucí Podkověnky Markéta Varmužová

Fotogalerie