Přijetí do MŠ v průběhu roku

Pokud není kapacita mateřské školy plně využita, je možné přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání také v průběhu školního roku. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let. Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné. V tomto případě se děti přijímají v pořadí podané žádosti a jsou přijímány do naplnění kapacity mateřské školy.

Proces přijetí dítěte do mateřské školy začíná podáním vyplněné žádosti o přijetí. Tiskopis naleznete níže na této stránce.  Součástí žádosti je také tiskopis číslo 2 - Vyjádření lékaře. Tiskopis slouží k potvrzení od lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho proočkovanosti dle zákona.

Ve škole Vám bude na základě Vaší žádosti a vystaveno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V případě kladného rozhodnutí Vám bude vydáno také oznámení o umístění dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy, bude s vámi vyplněn evidenční list, který odevzdáte při prvním příchodu do mateřské školy učitelce, dohoda o docházce - zda celodenní nebo polodenní, bude vám předána přihláška ke školnímu stravování, nebo si ji můžete stáhnout z internetu  - třetí tiskopis níže. Tu odevzdáte vedoucí školní jídelny, kde se také domluvíte na úhradě školného.

Ve škole vám budou předány také tiskopisy k GDPR, které odevzdáte opět v mateřské škole při nástupu dítěte do mateřské školy.

Vzhledem k množství úkonů počítejte s tím, že ve škole tento proces chvíli potrvá.


Tiskopisy ke stažení:

Soubory ke stažení