Organizace školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 JE V PROVOZU OD 2. 9. 2020 (STŘEDA). RANNÍ DRUŽINA OD 6.15 - 7:25 (DOCHÁZKA DO 7:00 HOD.), ODPOLEDNÍ DO 16:00 HOD.

DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 JSOU PŘIJATI PŘIHLÁŠENÍ ŽÁCI OD 1. - 3. ROČ., ŽÁCI 4. ROČNÍKU PŘIJATI NEJSOU (NAPLNĚNA KAPACITA PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ 1. - 3. ROČ.).

1. 9. 2020 (ÚTERÝ) V 8:00 HOD. SE RODIČE A ŽÁCI 1. ROČ. SEJDEME NA KULTURNÍM DOMĚ, KDE PROBĚHNE PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ A NÁSLEDNĚ VYPLNĚNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU DO ŠD - DOBA ODCHODU ZE ŠD, RANNÍ DRUŽINA, OSOBY ZPLNOMOCNĚNÉ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠD...A DALŠÍ.

ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ DO ŠD OD 2. ROČ. - ZÁPISOVÉ LÍSTKY DO ŠD BUDEME POSÍLAT PO DĚTECH 1. ZÁŘÍ 2020.

DO RANNÍ DRUŽINY PŘICHÁZEJÍ ŽÁCI HLAVNÍM VCHODEM (OD KOSTELA) A PROZATÍM SE V ŠATNÁCH NEPŘEZOUVAJÍ.

INORMACE K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠD - DO BUDOVY ŠKOLY RODIČE NEVSTUPUJÍ, DÍTĚ BUDE POSLÁNO DOMŮ Z HLAVNÍHO VCHODU (DVEŘE OD KOSTELA) V ČASE URČENÉM NA ZÁPISOVÉM LÍSTKU. ZVONKY U DVEŘÍ HLAVNÍHO VCHODU NEJSOU PROZATÍM V PROVOZU.

OD 18. 9. 2020 JSOU V PROVOZU ZVONKY U HLAVNÍHO VCHODU PRO RANNÍ DRUŽINU A PRO ŽÁKY 1. ODDĚLENÍ ŠD V DOBĚ DO 13:00 HOD. A PO 14:00 HOD. K VYZVEDNUTÍ ŽÁKA ZE ŠD.

ŽÁCI ZE 2. ODDĚLENÍ ŠD A 3. ODDĚLENÍ ŠD SE PO 15:00 HOD. PŘESUNUJÍ ZE SVÝCH DRUŽIN DO 1. ODDĚLENÍ, KDE JSOU ŽÁCI SPOJENI - K VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ MŮŽETE POUŽÍT I ZVONEK U HLAVNÍHO VCHODU.

 

PROVOZ ŠD JE Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU OMEZEN.

TELEFONNÍ ČÍSLA K VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE ZE ŠD BUDOU VYVĚŠENA A AKTUALIZOVÁNA NA DVEŘÍCH ŠKOLY.

OD 4. 1. 2021:
1. ROČNÍKY: +420 606 087 892
2. ROČNÍKY: +420 725 795 447

PŘÍCHOD A ODCHOD ŽÁKŮ DO A ZE ŠKOLY JE VCHODEM PRO ŽÁKY (U TĚLOCVIČNY).

ČINNOST KROUŽKŮ PROZATÍM NEBUDE PROBÍHAT.

 

Režim dne

ČasČinnostNáplň činnosti
6.15 – 7.25Ranní družina - příchod do 7:00 hod.spontánní hry, četba pohádek, ranní cvičení, odchody žáků do tříd
11.30 – 12.00Obědupevňování hygienických návyků a zásad správného stolování, přechod ze školní jídelny do školní družiny
12.00 – 13.00Odpočinková činnost – spontánní činnostinapř. poslech pohádky, četba pohádky, časopisů, stolní hry, stavebnice, puzzle,.... volné hry, respektovat zájem dětí
13.00 – 14.30Pravidelné činnosti zájmové činnosti, rekreační činnosti – pobyt na hřišti, vycházky
14.30 – 16.00Spontánní činnosti, odchody dětí domůindividuální, podle zájmu a potřeb dětí

Soubory ke stažení