Organizace školní družiny

 

INFORMACE O PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠK. ROK 2023/24

V PÁTEK 29. 9. 2023 - ŘEDITELSKÉ VOLNO - ŠKOLNÍ DRUŽINA NENÍ

DO ŠKOLNÍ DRUŽINY JSOU PŘIJATI ŽÁCI 1. A 2. ROČNÍKŮ, KTEŘÍ PODALI PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU K ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Provoz školní družiny:

 OD 4. 9. 2023  

 • činnost ŠD probíhá ve 3 odděleních
 • ranní družina:  od 6:15 – 7:25 hod. (zvoňte u dveří na zvonek “školní družina”) - příchod do 7:00 hod..
 • odpoledne: od 11:30 – 16:00 hod..

Zápisní lístek k činnosti ŠD pro prvňáčky se vyplňuje 4. září v kmenových třídách 1. ročníků s pomocí vychovatelky. Ostatní žáci dostanou zápisní lístek do ruky a druhý den donesou vychovatelce do družiny. V pondělí 4. 9. 2023 není školní družina. 

Přípravná třída: V pondělí 4. 9. 2023 se sejdeme s rodiči a dětmi v učebně školní družiny v 7:00 hodin. Zvoňte na zvonek u dveří “školní družina”.

Informace k vyzvedávání dítěte ze školní družiny 

 • Do  budovy školy rodiče nevstupují.
 • Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním zákonných zástupců, které obsahuje datum, čas odchodu, informaci, zda půjde domů samo nebo v doprovodu a podpis zákonného zástupce - předtištěná omluvenka, zpráva v elektronické ŽK, e-mail. Omluvenky prosíme zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 10:00 hod. v den, kdy má být dítě uvolněno ze ŠD.
 • Při vyplňování zápisního lístku (v září) se zákonný zástupce žáka svým podpisem zavazuje, že okamžikem odchodu dítěte ze školní družiny přebírá právní odpovědnost, vyplývající z povinnosti dohledu nad dítětem.

Telefonní čísla k vyzvedávání dítěte ze školní družiny jsou vyvěšena a aktualizována na dveřích školy.

 • 1. A, 2. B, ranní družina:  +420 731 777 534  ŠD 1 Polášková Iva
 • 2. A, B, 3. A, B:  + 420 606 087 892  ŠD 2 Sedlářová Lenka
 • Přípravná třída, 1. B:  + 420 725 795 447 ŠD 3 Kundratová Kamila
 • 3. A,B, 4. A,B: + 420 731 777 534  ŠD 4 Smoláková Žaneta

Školní družina 3, ranní družina a přípravná třída je umístěna v prostorách šaten základní školy. Školní družina 2 je umístěna v přízemí staré budovy ve třídě 2. A.. Školní družina 1 je v přízemí staré budovy ve třídě 1. A. Školní družina 4 je ve třídě 1. B.

Kroužky školy: šk. rok 2023/24

PONDĚLÍ: OD 25. 9. 2023 POHYBOVÉ HRY    13:30 - 14:30 (1. - 3. ROČ.)

ÚTERÝ: OD 3. 10. 2023 DOVEDNÉ RUCE  13:00 - 14:00   (1. ROČ.)

STŘEDA: OD 13. 9. 2023 FLORBAL     13:40 - 14:30   (2. a 3. roč.)

                Keramika   15:00 - 16:00   (3. - 4. roč.  pro žáky školy)

ČTVRTEK: OD 5. 10. 2023 STOLNÍ TENIS   14:00 - 15:00  (1. - 5. ROČ.)

                  Kroužek se zvířátky (v rámci činnosti ŠD) - 1x za 14 dní

                        1. a 3. odd. ŠD                           od  12:30 - 13:15

                        2. a 4. odd.ŠD                           od  13:15 - 14:00

ČTVRTEK: OD 7. 9. 2023 PODKOVĚNKA     OD 15:30 ………

Školní družiny mají k dispozici:
 • ŠD 1, ŠD 2 a ŠD 3 mají v učebně třídy vyhrazený prostor pro pomůcky k činnosti školní družiny,
 • kabinet školní družiny,
 • prostory pro přezouvání a ukládání věcí pro všechny účastníky družiny –  vlastní skříňka v prostorách šaten, aktovky si ukládají na určené místo ve školní družině,
 • prostory pro realizaci zájmových kroužků a činností v rámci výchovy ve školní družině - tělocvična, hřiště školy, infocentrum, keramická dílna.
Školní družina:
 • Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
 • Rozvíjí důležité osobnostní a sociální kompetence.
 • Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy.
 • Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.
Školní družina nabízí:
 • zájmové vyžití dětí,
 • regeneraci sil po výuce,
 • rozvíjení osobnosti,
 • rozvíjení tvořivosti,
 • vzájemnou komunikaci.
Vybavení školní družiny:
 • hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát,
 • materiály pro činnost školní družiny hradí zřizovatel,
 • pitný režim hradí SRPŠ,
 • hry a hračky hradí zřizovatel a sponzoři.
Podmínky přijímání žáků:
 • činnost ŠD je přednostně určena pro žáky 1. stupně základní školy,
 • přijímání žáků do školní družiny probíhá na základě vydané Směrnice pro přijímání dětí k činnosti školní družiny,
 • o přijetí do ŠD se rozhoduje na základě písemné přihlášky odevzdané v řádném termínu vyhlášeném ředitelem školy,
 • účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení, oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 25 dětí, celková kapacita však nesmí přesáhnout 75 dětí (dle zápisu ve školském rejstříku).
Podmínky docházky a doby odchodu ze školní družiny:
 • Žák by měl mít zajištěn oběd.
 • Žáka si vychovatelka převezme na obědě v 11:30 hod..
 • Žák docházející do školní družiny v jinou dobu, přejde ze školní jídelny do školní družiny sám.
 • Žák odchází ze školní družiny v době určené na zápisním lístku.
 • Vyzvednutí žáka ze školní družiny je určeno na zápisním lístku.
 • V případě, že má být žák uvolněn ze školní družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů - předtištěná omluvenka, zpráva v elektronické ŽK, e-mail. Omluvenky prosíme zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 10:00 hod. v den, kdy má být dítě uvolněno ze ŠD.
Režim dne
ČasČinnostNáplň činnosti
6.15 – 7.25Ranní družina - příchod do 7:00 hod.spontánní hry, četba pohádek, ranní cvičení, odchody žáků do tříd
11.30 – 12.00Obědupevňování hygienických návyků a zásad správného stolování, přechod ze školní jídelny do školní družiny
12.00 – 13.00Odpočinková činnost – spontánní činnostinapř. poslech pohádky, četba pohádky, časopisů, stolní hry, stavebnice, puzzle,.... volné hry, respektovat zájem dětí
13.00 – 14.30Pravidelné činnosti zájmové činnosti, rekreační činnosti – pobyt na hřišti, vycházky
14.30 – 16.00Průběžné činnosti, spontánní činnosti, odchody dětí domůindividuální, podle zájmu a potřeb dětí

Soubory ke stažení