Projekty - ZŠ

Moderní škola IV

Operační program: OP JAK Reg. číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007052 Název projektu: Moderní škola IV Hlavní cíl projektu: Zavádění inovativních metod, kariérová a psychologická podpora žáků,…

Moderní škola III

Číslo výzvy: výzvy č. 02_20_080 a výzvy č. 02_20_081 OP VVV Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021517 Název projektu: Moderní škola III Anotace: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci…

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Modernizace učebny ICT

Název projektu: Modernizace učebny ICT Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011124 Název programu: Integrovaný regionální operační program Číslo výzvy: 252/06_16_075/CLLD_16_01_079…

Moderní škola II

Číslo výzvy: 02_18_063 Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009692 Název projektu: Moderní škola II Anotace: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,…

Integrovaný regionální operační program

Název programu: Integrovaný regionální operační program Číslo výzvy: 252/06_16_075/CLLD_16_01_079 Název výzvy: 1.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0…

Implementace Etické výchovy na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Název projektu: Implementace Etické výchovy na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín Název rozvojového programu: Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících…

Zajímavé dílny na ZŠ Svatobořice-Mistřín

Název projektu: Zajímavé dílny na ZŠ Svatobořice-Mistřín Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0972 Datum zahájení realizace projektu: 01.09.2015 Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015 Celková…

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín Dosažené cíle: V souladu s projektovým záměrem projekt podpořil a posílil logopedickou prevenci ve všech vzdělávacích…

Moderní škola

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3248 Datum zahájení realizace projektu: 01.09.2011 Datum ukončení realizace projektu: 28.02.2014 Celková výše finanční podpory: 1 523 885,00 Kč Výstupem projektu…