Spolek rodičů a přátel školy

Předsednictvo SRPŠ:

Předsedkyně:  Michaela Kyněrová
Zastupující místopředseda: Jitka Janošťáková
Pokladník: Silvie Mikésková

Třídní důvěrníci 2022/2023:

 TřídaTřídní důvěrník
I.AMonika Braunerová
Jakub Jedlička
I.BBc. Barbora Tvarogová, DiS.
Lucie Veprencov
II.AHana Šparglová
II.BIng. Terezie Čičáková
III.A Lucie Demelová
Hana Hamalová
III.B Hana Šňupíková
Jitka Felsingerová
IV.AJana Machálková
Petra Lungová
IV.B Zuzana Šebestová
Hana Varmužová
V.A Lubomír Kyněra
Michaela Kyněrová
V.B Silvie Mikésková
Petra Chlustinová
VI.ALucie Demelová
VI.BMiroslav Novotný
Jitka Janošťáková
VII.AMichaela Kyněrová
VII.BMarek Řihák
VIII.AZdeňka Řiháková
MUDr. Petra Tichá
VIII.BJitka Janošťáková
Jiří Výlet
IX.ATaťána Krakovičová
IX.BMiroslav Novotný
Hana Šparglová
  
  

Plenární schůze SRPŠ dne 22. 09. 2022

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 se uskutečnila členská schůze SRPŠ v jídelně školy. Rodiče byli seznámeni s hospodařením za školní rok 2021/2022 a aktuálními informacemi pro školní rok 2022/2023. Schválil se jak návrh rozpočtu a plánované výdaje, tak i zvýšení příspěvku na žáka na školní rok 2022/2023 na 500,- Kč. Proběhla volba člena do školské rady. Zvolena byla paní Jitka Janošťáková, DiS. Poté následovaly třídní schůzky ve třídách.

Zápis ze schůze spolu se schváleným rozpočtem a výdaji na školní rok je přiložen.

Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili členské schůze i třídních schůzek.

Michaela Kyněrová
předsedkyně SRPŠ
 

Dokumenty:

Soubory ke stažení