Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků do 1. třídy od školního roku 2020/2021

BIEWR
54QAL
334W3
QWM93
E33VK
UWJYL
H8O38
E4U3M
GK500
CKR49
ZP9Q7
YYLVU
E7FAF
DQUVO
3W1YW
YRESB
3PD4P
HFKF9
426UW
XZYR4
BTM4A
ZF7CD
0UCA8
38IU6
URNWK
4SPC1
W20IC
6RVON
LKJW5
1O7IO
8H0SE
9ECSM
USMN8
1BONN
AKSAH
J3M36
D6FBS
DAF0B


Seznam registračních čísel žáků, kde je zahájeno řízení o odkladu nebo nebyl zápis uzavřen

UEPMO
MG1G0
5TWW5
LEAFJ

Rozhodnutí o odkladu školní docházky nebo usnesení o přerušení správního řízení z důvodu nedodání potřebných podkladů pro rozhodnutí bude doručeno poštou.