Dokumenty základní školy

Formuláře

Žádosti o přestup, mimořádné uvolnění z výuky, povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu apod.

Vnitřní předpisy

Školní řád, rozvržení vyučovacích hodin, pravidla pro hodnocení výsledků, standard bezpečnosti při pohybu apod.

Výroční zprávy

Výroční zprávy za jednotlivé školní roky.

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání a zájmové vzdělávání školní družiny.

Rozpočty organizace

Rozpočty školy pro jednotlivé školní roky.