Dokumenty základní školy

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zprávy v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací, v platném znění za kalendářní roky.

Formuláře

Žádosti o přestup, mimořádné uvolnění z výuky, povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu apod.

Vnitřní předpisy

Školní řád, rozvržení vyučovacích hodin, pravidla pro hodnocení výsledků, standard bezpečnosti při pohybu apod.

Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti školy za jednotlivé školní roky.

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání a zájmové vzdělávání školní družiny.

Rozpočty organizace

Rozpočty školy pro jednotlivé školní roky.