27.11.2023 - Jednodenní stávka zaměstnanců školy

Vážení rodiče,

tímto Vám oznamuji, že na naší škole vznikl stávkový výbor, který mi předal informaci o tom, že dne 27.11.2023 vstupuje naše škola - zaměstnanci školy do jednodenní výstražné stávky. Současně s tímto oznámením mi byl předán seznam zaměstnanců, kteří do stávky vstupují. Vzhledem k tomu, že se do stávky zapojilo 100 % zaměstnanců, není možné v tento den zajistit chod školy a školských zařízení a všechny součásti školy – mateřská i základní i všechna školská zařízení – školní družina i školní jídelna jsou v tento den vyřazeny z provozu.

ředitel školy

Vyjádření stávkového výboru

Důvody, pro které se naši zaměstnanci rozhodli vstoupit do jednodenní výstražné stávky a podpořit tak ČMKOS v tento den nepokojů jsou zejména připravované změny ve financování škol a školských zařízení a jejich nesystematičnost, která je v rozporu s vládní strategií a koncepcí školství Strategie 2030+. Chystaná omezení by způsobily nedostatek finančních prostředků ve školách a tím výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání.

Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování. Již dnes jsou provozní zaměstnanci financování ve školách často na hranici minimální mzdy a školy platy zaměstnanců dokrývají z nevyužitých pracovních pozic, které se mají nyní škrtnout. Finance se tak budou muset najít jinde, tedy v rozpočtu pro nadtarifní složky pedagogických pracovníků. Záměrem ministerstva je provozní zaměstnance převést pod financování zřizovatelů, což by vedlo k dalšímu výraznému zatížení rozpočtu obce.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.  
Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Vážení rodiče, věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

stávkový výbor