Dokumenty mateřské školy

Směrnice

Školní řád mateřské školy, směrnice přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání apod.

Tiskopisy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání.