Dokumenty mateřské školy

Směrnice

Školní řád mateřské školy, směrnice přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání apod.

Tiskopisy

Tiskopisy a formuláře související s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání, s průběhem docházky do mateřské školy či s ukončením předškolního vzdělávání.

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání.