Kontakty - ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace


Adresa: Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Telefon: +420 518 620 720

E-mail: skola@zssvatoborice-mistrin.cz

IČO: 70938482

Identifikátor: 600116034

Typ datové schránky: Orgán veřejné moci - Právnická osoba v roli OVM

Identifikátor datové schránky: 9wnmhza


Ředitel školy

Mgr. Zbyněk Mašek
Telefon: +420 518 620 185
E-mail: masek@zssvatoborice-mistrin.cz
 

Zástupkyně ředitele školy - pedagogický úsek

Mgr. Jarmila Maradová
Telefon: +420 518 620 178
E-mail: maradova@zssvatoborice-mistrin.cz


Hospodářka školy - zástupkyně ředitele provozní úsek

Oldřiška Bimková
Telefon: +420 518 620 720
E-mail: bimkova@zssvatoborice-mistrin.cz