Radujme se, veselme se...SKANZEN 2023

První týden v prosinci navštívili žáci 1.-2. ročníků Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, kde se účastnili předvánočního programu s názvem Radujme se, veselme se..Jak již název napovídá, tento program je věnovaný adventním a vánočním tradicím z přelomu 19. a 20. století. Naši předkové prožívali zimní čas většinou v rodinném kruhu a dodržovali řadu zvyků. Po cestě starobylou vesnicí můžete potkat Mikuláše v doprovodu čerta a anděla, tajemné bílé Lucky, malé i velké koledníky nebo Tři krále. Ochutnali jsme výborné vánoční cukroví, nazdobili si perníček, vyrobili ozdobu. Viděli jsme pravou štědrovečerní tabuli našich praprababiček, ručně vyrobené ozdoby na stromeček a nejrůznější Betlémy.  Přadlena nám předvedla práci na kolovratu, hodné tetičky draly peří a pan kostelník pekl vánoční oplatky. Dokonce jsme i poseděli ve škole za císaře pána, kde velmi přísný pan učitel tahal kluky za uši a za trest museli klečet na polínku, jinak by dostali rákoskou. Naučil nás zpívat starou českou koledu. Po kouzelném adventním dopoledni jsme si ještě nakoupili suvenýry v Lidové jizbě a teď už se opravdu hodně těšíme na ty pravé české Vánoce.

                    Učitelky 1.-2. tříd

Fotogalerie