Školská rada

Školská rada pro tříleté volební období 2017 – 2020

Předsedkyně: MUDr. Šárka Kasardová
Místopředsedkyně: Mgr. Jarmila Maradová
Jednatel: Mgr. Monika Formánková

Členové

za obec Svatobořice-Mistřín:
Ing. Miroslav Veselý, Svatobořice-Mistřín, Vrbátky 47/77
MUDr.Miroslava Neduchalová, Svatobořice-Mistřín, Pod Sokolovnou 1 101
Ing. Richard Bábíček, Svatobořice-Mistřín, Hlavní 102/92

za pedagogické pracovníky:
Mgr. Jana Brhelová, Kyjov, Jiráskova 666
Mgr. Monika Formánková, Svatobořice-Mistřín, Farská 1 170
Mgr. Jarmila Maradová, Svatobořice-Mistřín, Pod Sokolovnou 1 119

za zákonné zástupce žáků:
Veronika Bartoňová, Svatobořice-Mistřín, Hlavní 224/148
MUDr. Šárka Kasardová, Svatobořice-Mistřín, Kovářská 1 219
Miroslav Novotný., Svatobořice-Mistřín, Farská 628/6

Školská rada ustavena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 21.6.2005