Školská rada

Školská rada pro tříleté volební období 2023 - 2026

Předsedkyně: Michaela Kyněrová
Místopředsedkyně: Mgr. Jarmila Maradová
Jednatel: Mgr. Monika Formánková

Členové

za obec Svatobořice-Mistřín:
Ing. Dana Karská Sedláčková
MUDr. Miroslava Neduchalová
Ing. Radek Schneider

za pedagogické pracovníky:
Mgr. Monika Formánková
Mgr. Miroslav Horňák
Mgr. Jarmila Maradová

za zákonné zástupce žáků:
Ing. Terezie Čičáková
Jitka Janošťáková
Michaela Kyněrová
 

Školská rada ustavena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 21.6.2005