Aktuality - ZŠ

Testování ve dnech 03.01.2022 až 28.02.2022

16.11.2021

Testování proběhne 3. ledna a poté se bude opakovat každý čtvrtek a pondělí (případně první den nového vyučujícího týdne) do 16. ledna 2022. Poté se testuje opět 1x týdně v první den příchodu žáka do…

Vlastivědné muzeum Kyjov a lidový jarmark

7.1.2022

Na začátku Adventu jsme navštívili s žáky 1.-3.ročníků Vlastivědné muzeum v Kyjově, kde probíhal vánoční jarmark. Mohli jsme si vyrobit i koupit svíčky ze včelího vosku, vyřezat ozdobu, nazdobit…

Cvičení v přírodě

7.1.2022

     V měsíci září nám počasí přálo, tak jsme s učiteli a žáky 1.stupně uspořádali cvičení v přírodě. Každý ročník měl svoji trasu, kde si zasportovali, zahráli hry, využili přírodnin k tvoření a vše…

Mikuláš

7.1.2022

V den svátku svatého Mikuláše 6.12.2021 navštívil všechny třídy na prvním stupni svatý Mikuláš se svou družinou. Hodné děti pochválil a obdaroval, zlobivé pokáral a dovolil čertům, aby trochu…

Plavání 2.-4. ročníků

7.1.2022

Od října až do prosince jezdili žáci  2.,3. a 4. ročníků plavat na krytý bazén do Hodonína, kde zdokonalovali plavecké styly pod vedením zkušených lektorek a někteří se teprve s vodou seznamovali.…

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

7.1.2022

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

Rozpočet na rok 2022

7.1.2022

Rozpočet školy na kalendářní rok 2022

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

5.1.2022

Od 6. ledna 2022 bude probíhat RYBÁŘSKÝ KROUŽEK ON-LINE formou prezentací vedoucí kroužku Silvie Mertová

Sběr papíru

22.12.2021

Dobrý den, pokud máte doma jakýkoliv nepotřebný papír, dovezte nám ho do sběrného dvora za hasičskou zbrojnicí. Podpořte školu, žáky, své děti. Papír bude zvážen a pečlivě zapsán. Jako vždy, nejlepší…

Projektová hodina vlastivědy v 5.B

14.12.2021

Ve vlastivědě jsme zdárně dokončili kraje České Republiky. Jak jinak to oslavit než tím, že si uděláme projektový den? Děti dostaly za úkol připravit si na hodinu referát o kraji, který navštívily.…