Mateřská škola Svatobořice-Mistřín - pracoviště Mistřín

Mateřská škola v Mistříně funguje jako součást Základní školy Svatobořice-Mistřín. V současné době se o děti v naší školičce starají čtyři kvalifikované paní učitelky.  Bc. Jana Němčanská,  Bc.Jolana Umscheidtová, Petra Svobodová a Bc. Terezie Holcmanová. Spolupracovat budou s námi i dvě paní asistentky pedagoga. Ve žluté třídě paní Adéla Blahová a v červené třídě paní Veronika Ingrová. Vedoucí učitelkou je i nadále Milena Macháčková, která jen přešla do přípravné třídy. Dále do našeho týmu patří paní školnice Irena Adamcová. Mateřská škola je dvoutřídní s celkovým počtem 46 dětí a provozní doba je od 6.15 hod. do 16.45 hodin.

Rozdělení učitelek a asistentek do tříd:

 • Žlutá třída učitelky: Bc. Jana Němčanská
 • Bc. Jolana Umscheidtová
 • asistentka pedagoga: Adéla Blahová
 • Červená třída  učitelky: Petra Svobodová
 • Bc. Terezie Holcmanová
 • asistentka pedagoga : Veronika Ingrová
 • Přípravná třída vedoucí učitelka: Milena Macháčková


Co můžeme dětem nabídnout?

 • Profesionální a vstřícný přístup pedagogů k dětem i jejich rodičům.
 • Podnětné, tvůrčí a estetické prostředí školy.
 • Vedení dětí k samostatnosti, odpovědnosti, možnost seberealizace v průběhu celého dne.
 • Pravidelný kontakt s přírodou - vedení dětí k počátkům ekologické výchovy.
 • Spolupráci s rodiči na principech vzájemné důvěry, otevřenosti, respektu.
 • Bohatý výběr hraček a didaktických pomůcek.
 • Pestrou nabídku kulturních pořadů a výlet.
 • Logopedickou péči.
 • Hravou a zábavnou formou se děti seznamují s cizím jazykem - angličtinou.
 • Pečlivé dodržování pravidelného pitného režimu.
 • Prezentaci na veřejnosti - soutěže, vystoupení, celoškolní akce.
 • Vyváženou, pestrou stravu - stravování zajišťuje jídelna ZŠ Svatobořice- Mistřín s vedoucí stravování Žanetou Hasalovou.