Mateřská škola Svatobořice-Mistřín - pracoviště Mistřín

Mateřská škola v Mistříně funguje jako součást Základní školy Svatobořice-Mistřín. V současné době se o děti v naší školičce starají čtyři kvalifikované paní učitelky. Vedoucí učitelka Milena Macháčková, další paní učitelky Bc. Jana Němčanská, Iva Rezková a Bc.Jolana Umscheidtová. Dále do našeho týmu patří paní školnice Irena Adamcová. Mateřská škola je dvoutřídní s celkovým počtem 46 dětí a provozní doba je od 6.15 hod. do 16.45 hodin.

Rozdělení učitelek do tříd:

 • Žlutá třída: Bc. Jana Němčanská a Bc. Jolana Umscheidtová
 • Červená třída: Milena Macháčková a Iva Rezková


Co můžeme dětem nabídnout?

 • Profesionální a vstřícný přístup pedagogů k dětem i jejich rodičům.
 • Podnětné, tvůrčí a estetické prostředí školy.
 • Vedení dětí k samostatnosti, odpovědnosti, možnost seberealizace v průběhu celého dne.
 • Pravidelný kontakt s přírodou - vedení dětí k počátkům ekologické výchovy.
 • Spolupráci s rodiči na principech vzájemné důvěry, otevřenosti, respektu.
 • Bohatý výběr hraček a didaktických pomůcek.
 • Pestrou nabídku kulturních pořadů a výlet.
 • Logopedickou péči.
 • Hravou a zábavnou formou se děti seznamují s cizím jazykem - angličtinou.
 • Pečlivé dodržování pravidelného pitného režimu.
 • Prezentaci na veřejnosti - soutěže, vystoupení, celoškolní akce.
 • Vyváženou, pestrou stravu - stravování zajišťuje jídelna ZŠ Svatobořice- Mistřín s vedoucí stravování Žanetou Hasalovou.