Projekty - ZŠ

Projekt CZ.1.07/1.1.16/02.0015

Podpora klíčových kompetencí žáků v oblasti EVVO, finanční gramotnosti prostřednictvím fiktivní firmy a praktických manuálních i jiných činností přispívajících k výběru vhodného typu následné školy u…

Projekt CZ.1.07/1.1.02/02.0003

Inovace ŠVP, podpora klíčových kompetencí u žáku (s důrazem na ICT a cizí jazyk) a užití nových vyučovacích metod, organizačních forem, výukových činností na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín. Registrační…