Moderní škola II

Číslo výzvy: 02_18_063

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009692

Název projektu: Moderní škola II

Anotace: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.