Moderní škola III

Číslo výzvy: výzvy č. 02_20_080 a výzvy č. 02_20_081 OP VVV              
 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021517

Název projektu: Moderní škola III

Anotace: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

456qskls3xgekmq