Moderní škola IV

Operační program: OP JAK
Reg. číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007052                
Název projektu: Moderní škola IV
Hlavní cíl projektu: Zavádění inovativních metod, kariérová a psychologická podpora žáků, vzdělávání pedagogů.
Začátek realizace: 1. 9. 2023
Doba realizace: 2 roky
Výše dotace: 2 440 302,- Kč