Projekt CZ.1.07/1.1.02/02.0003

Inovace ŠVP, podpora klíčových kompetencí u žáku (s důrazem na ICT a cizí jazyk) a užití nových vyučovacích metod, organizačních forem, výukových činností na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0003

Grantové schéma: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Celkové náklady projektu: 2 636 668 Kč

Doba realizace: 1. leden 2010 - 30. červen 2012

Stručný obsah projektu: Projekt usiluje o zlepšení celkového vzdělávání a výuky u žáků a učitelů na ZŠ a MŠ Svatobořice-Místřín. V projektu řešíme aktuální potřeby školy a vycházíme z dotazníkového šetření i osob. Pohovorů.

Cílovými skupinami projektu jsou: 1) žáci, 2) pedagog. pracovníci školy

Hlavní cíle projektu:

  • posilování ICT a jazyk. gramotnosti (i nad rámec vyučování): dosažení cíle prostřednictvím nové ICT techniky (interaktivní tabule, PC, SW), zavedením nových volnočas. aktivit, praktickými aktivitami žáků a učitelů (ročníkové práce, projekty, e-learning), činností Informačního centra - knihovny
  • inovace ŠVP; dosažení: pomocí efektivnějšího propojováni mezipředmětových vazeb (nejen teoreticky, ale i prakticky - multimediální výchova, projekt dny aj.)
  • zavádění vyuč. metod, organizač. forem a výuk. činností (důraz na mezipředmětové vazby; dosažení: projekty, vl. metodické listy, pomůcky, hodiny na interaktivní tabuli)
  • posilování kompetencí žáků; dosažení: pomocí praktických aktivit

Soubory ke stažení