Projekt CZ.1.07/1.1.16/02.0015

Podpora klíčových kompetencí žáků v oblasti EVVO, finanční gramotnosti prostřednictvím fiktivní firmy a praktických manuálních i jiných činností přispívajících k výběru vhodného typu následné školy u žáků ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0015

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Částka: 1 933 786,00 Kč

Zahájení projektu: 1. 2. 2013

Ukončení projektu: 31. 1. 2015

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů:

 • Fiktivní firma, volnočasová aktivita (produkt s ICT komponentou), žáci vytvoří imaginární firmu zabývající se prodejem kancelářského zboží, navrhnou logo (poč. grafika), zpracují reklamní kampaň (poč. grafika), zavedou účetnictví (MS Excel), zvolí firemní strategii (konkurenční „boj“ s konkurenční skupinou), učí se hospodařit s penězi (investice, platy, nákup, …)
 • Dětská školní televize, volnočasová aktivita (produkt s ICT komponentou), žáci svým pohledem natočí (dig. kamera), sestříhají (poč. zpracování obrazu + poč. grafika), okomentují (dig. zpracování zvuku) události ze života obce a prostřednictvím obecní kabelové televize seznámí se svým pohledem obyvatele obce
 • Mladý ekolog, volnočasová aktivita (produkt s komponentou ŽP), cílem aktivit kroužku je souhra člověka s přírodou, trvale udržitelný rozvoj, poznávání vzájemných vztahů člověk a příroda na příkladech v nejbližším okolí žáků
 • Včelařský kroužek, volnočasová aktivita (produkt s komponentou ŽP), cílem aktivit kroužku je souhra člověka s přírodou, trvale udržitelný rozvoj, poznávání vzájemných vztahů člověk a příroda na příkladech v nejbližším okolí žáků prostřednictvím chovu včel
 • Hurá za přírodou, volnočasová aktivita (produkt s komponentou ŽP), cílem aktivit kroužku je souhra člověka s přírodou, trvale udržitelný rozvoj, poznávání vzájemných vztahů člověk a příroda na příkladech v nejbližším okolí žáků
 • Publikace o EVVO na škole, dokument (produkt s komponentou ŽP), podpora EVVO na škole zpracovaná ve formě brožury
 • Keramika, volnočasová aktivita, cílem aktivit kroužku je podpora manuální zručnosti žáků prostřednictvím práce s hlínou a jinými materiály používanými při zhotovování keramických předmětů
 • Dovedné ruce, volnočasová aktivita, cílem aktivit kroužku je podpora manuální zručnosti žáků prostřednictvím práce s různými materiály používanými při zhotovování estetických předmětů
 • Folklorní kroužek, volnočasová aktivita, cílem aktivit kroužku je podpora spolupráce obec – škola – veřejnost, formou kulturních a národopisně osvětových akcí
 • Dokument o podpoře žáků v kariérním růstu/systému na škole, podpora žáků v kariérním růstu/systému na škole zpracovaná ve formě brožury
 • Předmět Dílny, zapracovaný do ŠVP jako součást Pracovních činností, podpora manuální zručnosti žáků školy formou práce s různými materiály prostřednictvím praktických výrobků