Výskyt vší ve škole

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

opětovně se objevil bezkřídlý hmyz v hlavách našich ratolestí. Z tohoto důvodů doporučujeme prohlédnout hlavy dětí a použít případně některého z prostředků pro jeho likvidaci. Tento fenomén je věčným evergreenem, který se zcela jistě nepodaří ve společnosti vymítit úplně, nicméně Vás prosíme o pomoc při jeho méně častém výskytu. Proto hlavy prohlédněte, vyčesejte, vědomosti ponechejte.

Děkujeme.

vedení školy