Přestup žáka z jiné ZŠ

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Zákonní zástupci žáka:

  • Kontaktujte někoho z vedení naší školy (viz kontakty) a informujte se, zda máme v požadovaném ročníku volné místo.
  • Máme-li volné místo, domluvte si termín schůzky a vyplňte žádost o přestup žáka (stáhnout si ji můžete zde pod článkem) a nebo si ji vyzvedněte ve škole (sekretariát nebo vedení školy).
  • Na domluvené schůzce odevzdejte žádost a budou Vám poskytnuty další informace o průběhu přestupu.

Co s předchozí školou?

  • Přestup dítěte na jinou školu je plně v kompetencích jeho zákonných zástupců - předchozí škola nemá právo přestupu bránit.
  • V předchozí škole je potřeba vrátit zapůjčené učebnice, případně pomůcky a uhradit veškeré závazky, které souvisí s docházkou do školy např. stravné za odebranou stravu, cenu za pracovní sešity apod.
  • Vedení naší školy informuje předchozí školu o rozhodnutí o přestupu a vyžádá si příslušnou dokumentaci.

Níže si můžete stáhnout příslušnou žádost, která je ve vyplnitelném PDF formuláři.

Soubory ke stažení