Jak vyřešíte

Nabídky volných pracovních pozic

Pokud na stránce https://www.zssvatoborice-mistrin.cz/volne-pracovni-pozice není zveřejněna pracovní pozice, o kterou máte zájem, tak své nabídky práce společně s profesním životopisem směřujte na e…

Individuální (domácí) vzdělávání

Následující informace jsou určeny pro zákonné zástupce žáků, kteří uvažují o individuálním (domácím) vzdělávání. Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ,…

Výskyt vší ve škole

Vážení rodiče a zákonní zástupci, opětovně se objevil bezkřídlý hmyz v hlavách našich ratolestí. Z tohoto důvodů doporučujeme prohlédnout hlavy dětí a použít případně některého z prostředků pro jeho…

Elektronická žákovská knížka

Elektronickou žákovskou knížku naleznete na stránkách ŠkolyOnline.

Jak na zapomenuté heslo do žákovské knížky

Jak na zapomenuté heslo do žákovské knížky? Nejdříve si otevřeme v internetovém prohlížeči stránku: https://portal.dmsoftware.cz/?ReturnUrlSOL=%2fSOL%2fApp%2fDefault.aspx Zde v rámečku PŘIHLÁŠENÍ…

Spolek rodičů a přátel školy

Předsednictvo SRPŠ: Předsedkyně: Michaela Kyněrová Zastupující místopředseda: Jitka Janošťáková Pokladník: Silvie Mikésková Třídní důvěrníci 2023/2024: Třída Třídní důvěrník; I.A Dagmar Synková, Dita…

Kroužky

Školní rok 2023/2024 Kroužek Vedoucí Čas Místo Volná místa; Florbal - 2. a 3. ročník Mgr. Mikliš Středa 13:40 - 14:30 Tělocvična ano; Florbal - 4. a 5. ročník Mgr. Mikliš Středa 14:40 - 15:30…

Hlášení školních úrazů

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v několika případech se stalo, že rodiče přišli do školy s tím, že se jejich dítěti stal v předchozích dnech ve škole úraz. Samozřejmě se úrazy stávají, je to běžný…

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Výchovná poradkyně Mgr. Monika Formánková oznamuje, že konzultační hodiny budou probíhat vždy ve čtvrtek od 11:30 do 12:30 hod. Pokud Vám tato doba nebude vyhovovat, můžete si domluvit telefonicky ( …

Přestup žáka z jiné ZŠ

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy…