Jak vyřešíte

Individuální (domácí) vzdělávání

Následující informace jsou určeny pro zákonné zástupce žáků, kteří uvažují o individuálním (domácím) vzdělávání.   Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni…

Výskyt vší ve škole

Vážení rodiče a zákonní zástupci, opětovně se objevil bezkřídlý hmyz v hlavách našich ratolestí. Z tohoto důvodů doporučujeme prohlédnout hlavy dětí a použít případně některého z prostředků pro jeho…

Elektronická žákovská knížka

Elektronickou žákovskou knížku naleznete na stránkách ŠkolyOnline .

Jak na zapomenuté heslo do žákovské knížky

Jak na zapomenuté heslo do žákovské knížky? Nejdříve si otevřeme v internetovém prohlížeči stránku: https://portal.dmsoftware.cz/?ReturnUrlSOL=%2fSOL%2fApp%2fDefault.aspx Zde v rámečku PŘIHLÁŠENÍ…

Spolek rodičů a přátel školy

Předsednictvo SRPŠ: Předsedkyně:  Michaela Kyněrová Zastupující místopředseda: Jitka Janošťáková Pokladník: Renata Graciková Třídní důvěrníci 2021/2022:  Třída Třídní důvěrník I.A Hana…

Kroužky

Školní rok 2021/2022 V současné době připravujeme činnost kroužků a čekáme na vývoj opatření.  V následující tabulce budeme postupně přidávat otevřené zájmové útvary. Kroužek Vedoucí Čas     …

Hlášení školních úrazů

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v několika případech se stalo, že rodiče přišli do školy s tím, že se jejich dítěti stal v předchozích dnech ve škole úraz. Samozřejmě se úrazy stávají, je to běžný…

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Výchovná poradkyně Mgr. Monika Formánková oznamuje, že konzultační hodiny budou probíhat vždy ve středu od 11:30 do 12:30 hod. Pokud Vám tato doba nebude vyhovovat, můžete si domluvit telefonicky ( …

Přestup žáka z jiné ZŠ

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy…

Omluvy z vyučování

Omlouvání nepřítomnosti v důsledku nemoci Zákonní zástupci jsou povinni oznámit nepřítomnost žáka ve vyučování do 3 dnů od začátku jeho nepřítomnosti - telefonicky, prostřednicvím elektronické…