Covid

Postupný návrat žáků a dětí k prezenční výuce

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků, v mediálních prostředcích a na sociálních sítích se stále více hovoří o 12. 4. 2021 jako dni, který by měl být dnem návratu žáků 1. stupně a dětí…

Umožnění prezenčního vzdělávání dětí a žáků od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, rozhodnutím Vlády ČR dochází od 12. 4. 2021 k rozvolnění opatření a umožnění účasti dětí a žáků na prezenčním vzdělávání. Toto rozvolnění sebou přináší některá…

Materiály k mimořádným opatřením

Zde se pokusíme přinášet aktuálně platné dokumenty k zaváděným mimořádným opatřením.