Postupný návrat žáků a dětí k prezenční výuce

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,

v mediálních prostředcích a na sociálních sítích se stále více hovoří o 12. 4. 2021 jako dni, který by měl být dnem návratu žáků 1. stupně a dětí předškoláků k prezenčnímu vzdělávání. Proto se také množí dotazy, jak to od 12. 4. 2021 bude probíhat. V současné situaci Vám bohužel nemohu sdělit podrobné informace, neboť jakožto ředitel školy jsem ten poslední článek v řetězu, se kterým MŠMT komunikuje a veškerá prohlášení dává dříve do médií. Bohužel tato prohlášení jsou často v rozporu s materiály, které máme zaslány jako oficiální dokumenty. Proto prosím berte následující informace pouze jako orientační a neověřené:

  1. Testování – testování bude probíhat formou samoodběru 2 x týdně a to neinvazivní antigenní formou (sdělení MŠMT). Samoodběr znamená, že si žák nebo dítě provede odběr sám pod dohledem určeného pracovníka. Bližší oficiální informace o organizaci a průběhu testování bohužel škole dosud poskytnuty nebyly. Takže jen informace z tisku: u mladších dětí a žáků bude odběr možný za asistence zákonného zástupce, podle zakoupených typů testů to vypadá na odběr z nosu – stěrem z kraje nosu, nikoliv z partií nosohltanu, jako u současných antigenních testů.
  2. Organizace prezenční výuky:
    1. Mateřské školy: prezenční vzdělávání předškolních dětí (dětí, které od 1. 9. 2021 mají nastoupit do 1. ročníku ZŠ). V kolektivu maximálně po 15 dětech – v tomto případě se děti žluté třídy MŠ Svatobořice budou muset rozdělit do dvou tříd. Dle oficiálního dokumentu by děti měly mít po dobu pobytu v MŠ ochrannou obličejovou masku splňující standardy MO MZd, dle sdělení ministra školství nikoliv, ale tento dokument nebyl již škole písemně zaslán. Testování viz odstavec výše. Výuka neprobíhá rotačním způsobem, ale probíhá každý týden.
    2. Základní školy: rotační způsob výuky, který probíhá střídáním mezi prezenční a distanční výukou vždy po 1 týdnu. Týká se pouze žáků navštěvujících 1. až 5. třídu. Žáci druhého stupně (6. – 9. třída) mají zachovánu i nadále distanční formu vzdělávání. Školní družiny budou probíhat v odpoledních hodinách při zachování homogenních třídních kolektivů pro 1. – 3. třídy. Svačiny nebudou v této době poskytovány, obědy probíhají ve školní jídelně. Po celou dobu pobytu v ZŠ musí mít žák ochrannou obličejovou masku splňující standardy MO MZd. Testování viz odstavec výše.

Berte prosím tato sdělení jako orientační, která se bohužel nemohou opřít o oficiální stanovisko a postupy, neboť ještě neproběhlo jednání vlády, a proto škola nemá k dispozici žádný oficiální dokument. Přesto jsem Vám chtěl sdělit aspoň částečné informace, abyste se mohli případně připravit na další změny, které se možná chystají. Ani termín 12. 4. 2021 není prozatím oficiální a vše je podmíněno epidemickou situací. 

Vím, že i tato sdělení vyvolají u Vás velké množství otázek, ale prozatím na ně ani já nedokážu zodpovědně reagovat. Děkuji Vám za Vaši trpělivost, spolupráci při distančním vzdělávání a další informace Vám sdělím, jakmile je obdržím z MŠMT. 

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy