Nová opatření - výjimky z karantény, testování atd. od 31.01.2022

Vážení rodiče,
od pondělí 31.01.2022 vstupují v platnost nová opatření proti šíření Covid-19 tzv. výjimky z karantény, testování, apod.


Zkrácená verze tohoto opatření: 

"Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy nenařídí karanténu osobě, která:

  • nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělala onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu."

Pokud tedy Vaše dítě splňuje výše uvedené (i zpětně do 30 dní) vytiskněte prosím certifikát a dejte ho Vašemu dítěti, ať ho předá ve škole třídní učitelce (třídnímu učiteli). Zaneseme jej do školního informačního systému ke konkrétnímu datu. V případě kontaktu s pozitivním spolužákem, učitelem, zaměstnancem tak bude vyjmut z trasovací tabulky a z testování. Toto je zcela dobrovolné, ale pokud nebude mít tento certifikát, tak dle nařízení vlády se musí takové dítě ve škole vždy v pondělí testovat AG testem a v případě rizikového kontaktu bude zahrnut do trasovací tabulky, kterou se pak předává Krajské hygienické stanici.

Celé znění opatření KHS naleznete v příloze tohoto příspěvku.


Děkuji za pochopení
Zbyněk Mašek

Soubory