Aktuality - ZŠ

Roušky ve třídách na prvním stupni

6.1.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, množí se dotazy z Vašich řad, proč jsou žáci na prvním stupni nuceni nosit roušku a žádáte o vyjádření vedení školy. Dovolte mi tedy, abych k danému problému…

Nouzový stav a opatření KHS Jihomoravského kraje

6.1.2021

Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým  vláda v souladu s čl. 5  a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území  České republiky z důvodu…

Historie obce - exkurze 6.A a 6.B

6.1.2021

V rámci hodin občanské výchovy se žáci šestých ročníků vydali na exkurzi o historii obce. Skvělým průvodcem nám byl pan Rostislav Marada, který nás provedl Mistřínem, ukázal důležitá historická místa…

Změna odchodu ze školní družiny 2. 10. 2020

6.1.2021

V pátek 2. 10. 2020 se ve škole konají volby. Z tohoto důvodu budou všichni žáci ze školní družiny odcházet vchodem z jídelny. K vyzvednutí dítěte volejte na telefonní čísla: +420 725 795 447   (1.…

Kroužky ve škole 2020/2021

6.1.2021

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace a rekonstrukce školy se činnost kroužků, které probíhají ve školní budově, pozastavuje do konce 1. pololetí tzn. do 31. ledna 2021. 

Volno ředitele školy

6.1.2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, na základě doporučení ministra zdravotnictví a na základě projednání se zřizovatelem vyhlašuji na pátek 25.09.2020 volno ředitele školy. Důvodem v našem…

Činnost SRPŠ při Základní škole a Mateřské škole Svatobořice-Mistřín ve školním roce 2019/2020

6.1.2021

Tak jako ve většině škol v Česku i na naší škole působí organizace sdružující rodiče dětí v zájmu podpory školní i mimoškolní činnosti žáků. Členy spolku jsou rodiče a další zákonní zástupci dětí…

Od 18.09.2020 na 2. stupni roušky i ve třídách

6.1.2021

AKTUÁLNĚ: Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky bude od zítřejšího dne (tj. od 18. září) povinné nošení roušek ve školách i během výuky, a to počínaje u 2. stupňů základních…

Ukončení karanténních opatření

22.12.2020

Vážení rodiče, od pondělí 14.09.2020 byla ukončena karanténa v souvislosti s pozitivním nálezem u žáka základní školy. V této souvislosti platí pouze Mimořádné opatření MZDr ČR o povinnosti nošení…

Do školy v roušce - doplnění

22.12.2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, dnes 09.09.2020 mne kontaktovala Krajská hygienická stanice Brno - pobočka Hodonín, která mne informovala, že se na naší škole objevil žák/žákyně s pozitivním…