Základní škola

Přátelský utkání ve florbalu

28.4.2024

V pondělí 22. 4. 2024 se naši žáci z prvního stupně navštěvující florbalový kroužek konečně dočkali a zúčastnili se utkání s jiným týmem. Utkali se s týmem DDM Kyjov. Jednalo se o hráče druhých,…

Setkávání se zvířátky ve školní družině

28.4.2024

Od října 2023 do března 2024 jsme se každý měsíc setkávali ve školní družině s pracovníky z Centra ekologické výchovy Hodonín Dúbrava. Seznamovali jsme se s různými druhy zvířat, dozvěděli jsme se o…

Jaro ve školní družině

28.4.2024

Na příchod jara se naše družinka začala připravovat už koncem února. Ve čtvrtek 7. března 2024 se otevřela škola pro veřejnost, kde jsme prezentovali výrobky a práci dětí ve školní družině. V rámci…

Budeme čtenáři - návštěva prvňáčků v místní knihovně

22.4.2024

19.4. 2024 navštívily žáci prvních ročníků místní knihovnu. Děti se seznamovaly s prostředím knihovny, s knihami a poslechly si ukázku čteného textu z některých knih. Aktivně se zapojovaly do soutěží…

Exkurze – Kovozoo 1.A, 1.B., 2.A, 2.B, PT

22.4.2024

11. 4. 2024 se uskutečnila exkurze do Kovozoo – ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Děti si prohlubovaly své vědomosti a znalosti o třídění odpadu a také si prohlédly zajímavé výrobky, které se…

Víme, známe, třídíme – projektový den - Ukliď si svou obec

22.4.2024

Měsíc duben patří probouzející se přírodě a s tím souvisí i úklid po dlouhé zimě. V rámci hodin prvouky se děti 1. ročníku učily třídit odpad a hledat, co kam patří. Děti pracovaly s chutí, učily se…

Hvězdárna Ždánice

8.4.2024

Hvězdárna a planetárium ve Ždánicích je zaměřena především na popularizační činnost v oblasti astronomie a kosmonautiky, ale i jiných přírodních věd. Nabídka programů zahrnuje nejen živě moderované…

Hodiny fyziky zábavně

25.3.2024

Děti ve třídě 7.A se v hodinách fyziky nenudí. Sestrojili si ve skupinkách hydraulická zařízení, na kterých si prakticky vysvětlili učivo fyziky. Všichni si práci moc užili a zaslouží si pochvalu za…

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Svatobořice - Mistřín - úklid obce

22.3.2024

Aby jarní svátky mohly začít v plné kráse, přiložili jsme ruce k dílu a zapojili se do úklidu odpadků v obci. Často chodíme na vycházky k potoku a na zahradu pod kostelem, proto jsme se vypravili…

Internační tábor Svatobořice-Mistřín

22.3.2024

V hodinách dějepisu v devátém ročníku jsme právě dobrali II. světovou válku. Celou touto dějinnou událostí se prolíná téma holocaust. Toto téma jsme zakončili návštěvou památníku Internačního tábora…