Aktuality - ZŠ

Šance na lepší budoucnost se naplnila

12.5.2021

„Arcidiecézní charita Praha, Centrum zahraniční spolupráce upřímně děkuje naší škole za podporu chlapce jménem Walusimbi Dauda, který ukončil svou účast v programu Adopce na dálku.“ Členové školního…

Akce Ukliďme si naši obec

8.5.2021

Během uplynulého víkendu 30. 4. - 2. 5. 2021 se v naší obci uskutečnila akce „Ukliďme si naši obec“. Tentokrát byla zorganizována jak ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín, tak i samotným vedením obce ve…

Třída III.A v karanténě

6.5.2021

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně…

Organizace základní školy od 10.05.2021, návrat žáků II. stupně na rotační výuku

5.5.2021

Vážení rodiče, od 10.05.2021 je také v Jihomoravském kraji umožněn návrat žáků druhého stupně (6. - 9. třída) do prezenční výuky rotačním způsobem. Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna…

ZUŠ Dubňany - přijímací talentové zkoušky

4.5.2021

Výtvarný obor  Dubňany   01.06.2021 od 15.00 do 17.00 hodin 03.06.2021 od 15.00 do 17.00 hodin Hudební obor Dubňany, Ratíškovice, Svatobořice-Mistřín 31.05.2021 od 14.00 do 17.00 hodin 03.06…

Změna frekvence testování

30.4.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 03.05.2021 mění frekvence testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení. Antigenní testování se provádí jen 1x týdně, a…

Zahajujeme opět přípravu a výdej svačin

28.4.2021

Vážení rodiče, od 03.05.2021 zahajujeme ve školní jídelně opětovně přípravu a výdej školních svačin pro žáky přítomné na prezenční výuce. Přihlášení proveďte na adrese: jidelna@zssvatoborice-mistrin…

Preventivní program – Bezpečně v on-line prostředí

27.4.2021

V měsících březnu a dubnu probíhaly ONLINE preventivní programy na 1. a na 2. stupni. Vedení školy, ve spolupráci s metodičkou prevence a školní psycholožkou, zajistilo žákům preventivní programy,…

Umožnění prezenčního vzdělávání dětí a žáků od 12. 4. 2021

8.4.2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, rozhodnutím Vlády ČR dochází od 12. 4. 2021 k rozvolnění opatření a umožnění účasti dětí a žáků na prezenčním vzdělávání. Toto rozvolnění sebou přináší některá…