Organizace školní docházky od 04.01.2021

Tato opatření platí prozatím do 31. ledna 2021.

O změně režimu školní docházky vás budeme opět informovat.

Distanční výuka

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 04.01.2021 pro žáky 3. až 9. tříd nařizuje povinná distanční výuka.

Nástup do školy

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 04.01.2021 obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základní školy. Žáci vstupuji do školy vchodem pro žáky (u tělocvičny) v době od 7:00 do 7:40. Před vstupem do školy si nasadí roušku, která je povinná po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace stravy. V šatně se zbytečně nezdržují a po přezutí a převléknutí odchází okamžitě do třídy, kde setrvají pod dohledem vyučujícího do začátku vyučování. Na chodbách i v prostorách šaten dodržují rozestup 2 m. Po příchodu do třídy si řádně umyjí ruce nebo použijí dezinfekci.

Výuka

Probíhá dle rozvrhu hodin. Po celou dobu pobytu ve škole se dodržují pravidla zvýšené hygieny – mytí rukou, nasazené roušky a rozestupy, cirkulace vzduchu. Žáci dbají pokynů vyučujících. Žáci v době přestávek zůstávají ve třídách, aby nedocházelo ke koncentraci osob ve společných prostorech. Dohled na chodbách reguluje počty žáků na toaletě, aby nedocházelo k jejich hromadění v malém prostoru.

Školní jídelna

Svačiny:
Svačiny se neposkytují.

Obědy:
Obědy jsou v tomto období automaticky přihlášeny pro žáky 1. a 2. tříd. Žáci na distanční výuce mají obědy odhlášeny. Pokud si obědy chcete vyzvedávat, je nutné si je přihlásit elektronicky přes webovou aplikaci nebo na e-mailu jidelna@zssvatoborice-mistrin.cz. Žáci na distanční výuce si obědy vyzvedávají v čase od 12.00 do 13.00 do jídlonosičů ve vchodě do školní jídelny od benzínky.

Žáci na prezenční výuce odcházejí na obědy pod dohledem vyučujícího, který drží nad třídou náležitý dohled i v době oběda. Při přesunu do školní jídelny i při čekání v řadě dbají náležitých rozestupů. Do jídelny vstupují s řádně umytýma nebo dezinfikovanýma rukami. Roušku si strávníci sundávají pouze při konzumaci jídla. Po ukončení konzumace oběda si roušku okamžitě nasazují a odnášejí tác k okénku.

Doba oběda pro žáky na prezenční výuce:

1. ročník10:25 – 10:50
2. ročník10:50 – 11:15
Vyučující11:20 – 11:55

V případě, že obědová pauza přeruší rozvrh hodin a žáci mají další výuku, vrací se po obědě, v případě, že další hodina po čase stanoveném na oběd není, žáci odcházejí domů.

Odchod ze školy

Žáci po ukončení vyučování odcházejí do šaten, kde se nezdržují a po obléknutí a obutí odcházejí. Pod dohledem vyučujícího nebo stanoveného dohledu.

Školní družina

Ranní družina není, přístup do školy je od 7.00 hodin. V šatnách se zbytečně dlouho nezdržují a po přezutí a odložení bundy odcházejí do učebny.

Odpolední družina bude fungovat ve čtyřech odděleních po třídách a ve kmenových učebnách. Provoz odpolední družiny je v dohodnutém čase ze začátku školního roku.