Dny boje proti Covid-19 - volno pro žáky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 Dny boje proti covidu.

Žáci základní školy mají v tyto dny volno - neprobíhá prezenční ani distanční výuka.

Zákonní zástupci si na tyto dva dny budou moci vzít ošetřovné - odkaz na tiskopis zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m (škola nevystavuje ani nepotvrzuje).

Na tyto dny volna navazují vánoční prázdniny.

Předpokládaný nástup žáků do školy je v pondělí 4. 1. 2021 - prozatím ve stávajícím režimu.

O případných změnách, dle aktuálního vývoje situace, Vás budeme informovat.