Organizace školní docházky od 30.11.2020

Nástup do školy:

Žáci vstupuji do školy vchodem pro žáky (u tělocvičny) v době od 7:00 do 7:40. Před vstupem do školy si nasadí roušku, která je povinná po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace stravy. V šatně se zbytečně nezdržují a po přezutí a převléknutí odchází okamžitě do třídy, kde setrvají pod dohledem vyučujícího do začátku vyučování, Na chodbách i v prostorách šaten dodržují rozestup 2 m. Po příchodu do třídy si řádně umyjí ruce nebo použijí dezinfekci.

Výuka:

Probíhá dle rozvrhu hodin i s odpolední výukou. Po celou dobu pobytu ve škole se dodržují pravidle zvýšené hygieny – mytí rukou, nasazené roušky a rozestupy, cirkulace vzduchu. Žáci dbají pokynů vyučujících.

Prezenční výuka:

Žáci 6.A a 8. ročníků mají prezenční výuku stanovenu na dny: 30.11.2020 – 4.12.2020, 14.12.2020 – 18.12.2020, v další dny probíhá výuka distanční formou

Žáci 6.B a 7. ročníků mají prezenční výuku stanovenu na dny: 7.12.2020 – 11.12.2020, 21.12.2020 – 22.12.2020, v další dny probíhá výuka distanční formou.

Žáci 9. ročníku a žáci prvního stupně (1. – 5. třídy) mají prezenční výuku v pracovní dny v období 30.11.2020 – 22.12.2020.

Při stěhování do odborných učeben si před zahájením práce a po skončení práce vydesinfikují ruce (např. učebna informatiky, učebna aj, - tam, kde se používají společné nástroje výuky, počítače, nářadí apod.)

Žáci v době přestávek zůstávají ve třídách, aby nedocházelo ke koncentraci osob ve společných prostorech.

Dohled na chodbách reguluje počty žáků na toaletě, aby nedocházelo k jejich hromadění v malém prostoru.

Školní jídelna

Svačiny pro přihlášené strávníky školní jídelny se poskytují od 01.12.2020 formou svačinových balíčků, které si služba vyzvedne v bedýnce ve školní jídelně. Tyto balíčky se rozdají a posvačí přímo ve třídě. Pitný režim není možné zajistit, proto ke svačince přiložte dětem pití. Děkujeme.

Obědy

Obědy jsou v tomto období automaticky přihlášeny. Pokud nebudete v tomto období školu navštěvovat, odhlaste si obědy elektronicky přes webovou aplikaci nebo na e-mailu jidelna@zssvatoborice-mistrin.cz.

Na obědy odcházejí žáci pod dohledem vyučujícího, který drží nad třídou náležitý dohled i v době oběda. Při přesunu do školní jídelny i při čekání v řadě dbají náležitých rozestupů. Do jídelny vstupují s řádně umytýma nebo dezinfikovanýma rukama. Roušku si strávníci sundávají pouze při konzumaci jídla. Po ukončení konzumace oběda si roušku okamžitě nasazují a odnášejí tác k okénku.

Následovně:

1. ročník10:25 - 10:50
2. ročník10:50 - 11:15
3. ročník11:15 - 11:40
4. ročník11:40 - 12:05
5. ročník12:05 - 12:30
6. ročník12:30 - 12:55
7. ročník nebo 8. ročník12:55 - 13:20
9. ročník13:20 - 13:45
Vyučující13:45 - 14:10

V případě, že obědová pauza přeruší rozvrh hodin a žáci mají další výuku, vrací se po obědě, v případě, že další hodina po čase stanoveném na oběd není, žáci odcházejí domů.

Odchod ze školy

Žáci po ukončení vyučování odcházejí do šaten, kde se nezdržují a po obléknutí a obutí odcházejí. Pod dohledem vyučujícího nebo stanoveného dohledu.

Školní družina

Ranní družina není, přístup do školy je od 7.00 hodin. V šatnách se zbytečně dlouho nezdržují a po přezutí a odložení bundy odcházejí do učebny.

Odpolední družina bude fungovat ve třech odděleních po ročnících: 1. oddělení – 1. ročník, 2. oddělení – 2. ročník a 3. oddělení – 3. ročník. Další oddělení již není možné otevřít z kapacitních důvodů. Provoz odpolední družiny je v dohodnutém čase na začátku školního roku.