Hvězdárna Ždánice

Hvězdárna a planetárium ve Ždánicích je zaměřena především na popularizační činnost v oblasti astronomie a kosmonautiky, ale i jiných přírodních věd. Nabídka programů zahrnuje nejen živě moderované pořady v planetáriu a přednášky externích odborníků, ale též veřejná pozorování Slunce a večerní pozorování astronomickými dalekohledy.

Třetí ročník naší školy navštívil hvězdárnu 3. dubna, v rámci moderní výuky inovativními metodami. Celým programem nás provázel Ing. Karel Trutnovský, který má o dané problematice neskutečný přehled a který vypráví humorně a poutavě. Promítací sál nám ukázal nádhernou hvězdnou oblohu, přenesl nás vesmírem až do nitra Slunce, ale také poučil žáky o vývoji vesmírných raket, družic i sond.

V kopuli hvězdárny pak žáci pozorovali skutečné Slunce na obloze pomocí speciálního dalekohledu. Dozvěděli se, jak vznikají sluneční skvrny a koróna, které byly pozorovatelné.

Teoretická část obohatila děti o nové poznatky týkající se sluneční soustavy, nechyběly názorné pomůcky a zážitkové učení. Na základě jednoduchého pokusu jsme si mohli sáhnout na plazma nebo vyrobit meč ze Star Wars.

Během relaxační chvilky jsme zhlédli interaktivní výstavu optických iluzí a plni zážitků a nově nabytých vědomostí se vrátili do školních lavic.

Adriana Koplíková a Jaromír Hložek

 

Fotogalerie