Hodiny fyziky zábavně

Děti ve třídě 7.A se v hodinách fyziky nenudí. Sestrojili si ve skupinkách hydraulická zařízení, na kterých si prakticky vysvětlili učivo fyziky.

Všichni si práci moc užili a zaslouží si pochvalu za odvedenou práci.

Mgr. Monika Pinterová

Fotogalerie