Jak na přihlášky na střední školy - časový sled v připadě různých forem podání

Harmonogram 1. kola přijímacího řízení

Do 31. 1. 2024
Ředitel střední školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení. Kritéria naleznete ve škole, na webu školy, v systému DIPSY.

Od 1. 2. do 20. 2. 2024
Vyplníte přihlášku.
Můžete vybrat až tři obory vzdělání.
V případě, že jste k 30. 11. 2023 podali přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a chcete se navíc přihlásit do oborů bez talentové zkoušky, vyplníte v nové přihlášce až pět oborů.

Zvažte podání přihlášky alespoň do jednoho maturitního oboru – dojde tak k objektivnímu ověření znalostí a získání výsledku jednotné zkoušky i do dalších kol přijímacího řízení.

Obory musí být vyplněny v pořadí dle priority, tzn. preference zvoleného oboru od nejpreferovanějšího po nejméně preferovaný.
Zvolený obor a pořadí lze měnit jen do 20. 2. 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové. Pokud jste podali přihlášku do 30. 11. 2023 do oborů s talentovou zkouškou, můžete pořadí (ne však obory) měnit až do 15. 3. 2024.

PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU DIPSY

V PODOBĚ VÝPISU

NA TISKOPISU

na základě přihlášení identitou občana (např. bankovní identita)

TATO VARIANTA JE DOPORUČOVÁNA

vytištěný výpis ze systému DIPSY bez přihlášení

je stanoven MŠMT ČR

Ke každému oboru vložíte digitální přílohy dle kritérií přijímacího řízení (scan nebo fotografie).Ke každému oboru vložíte digitální přílohy dle kritérií přijímacího řízení (scan nebo fotografie).
Výpis (bez příloh) vytisknete tolikrát, na kolik oborů se hlásíte.
Přihlášku vyplníte tolikrát, na kolik oborů se hlásíte.
Ke každé vytisknuté přihlášce přiložíte prosté kopie požadovaných dokladů dle kritérií.
Přihláška se automaticky odešle do všech škol.Podepsaný výpis odnesete nebo odešlete poštou do každé z uvedených škol (a to i na obory  talentovou zkouškou, kam jste podali přihlášku k 30. 11. 2023).
Rozhodným datem je předání ve škole nebo razítko pošty.
Podepsaný výpis odnesete nebo odešlete poštou do každé z uvedených škol (a to i na obory s talentovou zkouškou, kam jste podali přihlášku k 30. 11. 2023).
Rozhodným datem je předání ve škole nebo razítko pošty.
Dozvíte se své registrační číslo, termín a místo konání jednotných zkoušek a termín konání školních zkoušek.
Termíny konání školní přijímací zkoušky vyvěsí ředitel střední školy ve škole, na webu školy a elektronickou formou vám zašle pozvánku s registračním číslem.Termíny konání školní přijímací zkoušky vyvěsí ředitel školy ve škole, na webu školy. Registrační číslo zjistíte ve výpisu, termín a místo konání jednotné přijímací zkoušky a termín konání školní přijímací zkoušky se dozvíte v pozvánce zaslané doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce.Termíny konání školní přijímací zkoušky vyvěsí ředitel školy ve škole, na webu školy. Registrační číslo, místo konání jednotné přiímací zkoušky a termín konání školní přiímací zkoušky se dozvíte v pozvánce zaslané doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce.

Jednotná přijímací zkouška:
čtyřleté obory a nástavby: 12. 4. 202415. 4. 2024 (při nemoci uchazeče a řádné omluvě do 3 pracovních dnů jsou stanoveny náhradní termíny na: 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024)
víceletá gymnázia: 16. 4. 202417. 4. 2024

Školní přijímací zkouška:
od 5. 3. 2024 do 23. 4. 2024 (při nemoci uchazeče a řádné omluvě do 3 pracovních dnů jsou stanoveny náhradní termíny na období: od 24. 4. do 5. 5. 2024)

10. 5. 2024 až 14. 5. 2024 se lze seznámit s podklady rozhodnutí.
Výsledky JPZ a vyplněné záznamové archy jsou k dispozici v DIPSY po přihlášení.Výsledky testů a vyplněné záznamové archy jsou k dispozici ve škole. Nutná osobní návštěva střední školy.Výsledky testů a vyplněné záznamové archy jsou k dispozici ve škole. Nutná osobní návštěva střední školy.
15. 5. 2024 – Vyhlášeny výsledky prvního kola včetně oborů s talentovou zkouškou.
V DIPSY i bez přihlášení a ve střední škole.V DIPSY i bez přihlášení a ve střední škole.V DIPSY i bez přihlášení a ve střední škole.

Případné odvolání
Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých, tj. do 20. 5. 2024.

Vzdání se přijetí
Pokud nechcete do školy, kam jste byli přijati nastoupit, můžete se vzdát přijetí (POZOR TENTO ÚKON NEZNAMENÁ PŘIJETÍ ŽÁKA DO DALŠÍ ŠKOLY V POŘADÍ ŠKOL NA PŘIHLÁŠCE).
Pokud se chcete hlásit do dalšího kola, musíte vzdání se přijetí doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky.

Odvolání a vzdání se práva na přijetí podáváte vždy osobně ve střední škole nebo prostřednictvím pošty.