Režim školy od 12.10.2020 v souvislosti s vydanými opatřeními

Vážení rodiče a vážení zákonní zástupci,

jistě jste v mediích dne 08.10.2020 zaznamenali, že dochází k novým mimořádným opatřením, které se tentokrát také dotýkají základních škol. Mateřských škol se žádná opatření netýkají. V této souvislosti dochází k následujícím opatřením:

1. střídavá docházka na II. stupni základní školy (6. - 9. třídy):

  • V týdnu od 12.10.2020 do 16.10.2020 zůstávají na distanční výuce žáci 6. a 8. ročníků. K prezenční výuce se vrací dne 19.10.2020.
  • Obědy jsou odhlášeny, pokud máte zájem o obědy ze školní jídelny, napište prosím dnes (tj. 09.10.2020) do 14.00 hodin na e-mail: jidelna@zssvatoborice-mistrin.cz a uveďte jméno žáka a třídu, tak aby bylo počítáno se žákem na stravování. Oběd si pak žák vyzvedne do jídlonosiče v 10.00 hodin u vstupu do školní jídelny od benzinky. V pozdějším čase není možné stravu odebrat, neboť žáci nemají umožněn vstup do školní jídelny.
  • V týdnu od 19.10.2020 do 23.10.2020 zůstávají na distanční výuce žáci 7. a 9. ročníků. Návrat do školy je 02.11.2020.
  • Obědy jsou odhlášeny, pokud máte zájem o obědy ze školní jídelny, napište prosím do 16.10.2020 do 14.00 hodin na e-mail: jidelna@zssvatoborice-mistrin.cz a uveďte jméno žáka a třídu, tak aby bylo počítáno se žákem na stravování. Oběd si pak žák vyzvedne do jídlonosiče v 10.00 hodin u vstupu do školní jídelny od benzinky. V pozdějším čase není možné stravu odebrat, neboť žáci nemají umožněn vstup do školní jídelny.

2. Opatření, které se dotýká žáků prvního stupně se nemění. Pouze je na dobu 21 dnů zrušena výuka plavání.

3. V týdnu od 26.10.2020 do 30.10.2020 je vyhlášeno volno MŠMT ČR a podzimní prázdniny. Podzimní prázdniny se tak prodlužují o dva dny. Toto opatření platí pro oba stupně základní školy.

Od pondělí 12.10.2020 také končíme se zkráceným rozvrhem kvůli stavebním úpravám a najíždíme na klasický rozvrh hodin. Stále však platí omezení pro vstup do školy, kdy žáci vchází do školy vstupem pro veřejnost, tedy od kostela. Časy vstupu do školy jsou následující:

  • 07:20 - 1., 4, a 7. třídy,
  • 07:25 - 2, 5. a 8. třídy,
  • 07:30 - 3., 6, a 9. třídy.

Prosíme o dodržení časů tak, aby se zbytečně nehromadili žáci v jednom prostoru školy. Děkujeme za pochopení. Pokud dojde ke zpoždění, tak se určitě na nikoho nebudeme zlobit, jen prosíme o trpělivost a pochopení.