Roušky ve třídách na prvním stupni

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

množí se dotazy z Vašich řad, proč jsou žáci na prvním stupni nuceni nosit roušku a žádáte o vyjádření vedení školy. Dovolte mi tedy, abych k danému problému zaujal stanovisko. Z hlediska vládních opatření je zcela jasné, že povinnost nosit roušku ve třídě pro žáky prvního stupně neplatí. Roušky jsou tedy ve třídách na prvním stupni nepovinné. Žáci na prvním stupni je nosit nemusí. Pokládám však za férové Vás také informovat o postoji hygieny k problematice výskytu pozitivního případu onemocnění Covid-19 ve třídě. Tento postup je z reálné situace, která ve škole nastala. Postoj je tedy následující: hygienik zjišťuje s kým daná osoba přišla do kontaktu, délku kontaktu a zda při kontaktu byla použita ochrana dýchacích cest – respirátor či rouška. Nezjišťuje typ respirátoru ani roušky, nezjišťuje dobu nošení roušky ani frekvenci výměny. Pokud při kontaktu nebyla použita ochrana úst, je nařizováno karanténní opatření.  Délka karantény je nařizována podle toho, zda se daný jedinec rozhodne podstoupit test na Covid-19. Pokud test podstoupí a výsledek je negativní trvá karanténa deset dnů, bez testování je délka karantény 14 dnů.

Další dotazy směřují k ošetřovnému. Pokud půjde do karantény většina třídy nebo celá třída, bude po dohodě s pediatry a sociální správou potvrzení o ošetřovném z důvodu karantény vystavovat škola. Doba proplácení ošetřovného je 9 dní.

Pokud to tedy shrnu, tak rozhodně nenutíme Vaše děti na prvním stupni nosit roušku. Pouze ji doporučujeme, abychom omezili případný počet dětí v karanténě a uzavírání tříd až se vyskytne případ Covid-19. Pokud si nepřejete, aby ji Vaše dítě ve třídě nosilo, nechť ji ve třídě nenosí. Nehodláme jej za to nijak kázeňsky postihovat. Současně však také nebudeme nikoho odsuzovat za to, že si chce roušku ponechat, protože mu skýtá pocit bezpečí a ochrany. Stejný postoj zaujímá vedení školy také k pracovníkům na prvním stupni základní školy.

Stanovisko je platné po celou dobu platnosti vládních opatření a pouze změnou těchto opatření se může změnit.