Exkurze do Archeoskanzenu Modrá - 4. ročník

Žáci 4.A a 4.B se dne 12. 10. zúčastnili vlastivědné exkurze v Archeoskanzenu Modrá, kde se promítá život našich předků za Velké Moravy. V areálu si měli možnost projít obydlí tehdejší nižší vrstvy i šlechty. S odborným výkladem místního průvodce se žáci dozvěděli o jejich životě i stavbě těchto obydlí, která prozkoumali i zevnitř. V dílně keramiky nám bylo předvedeno, jakým způsobem se vyráběli keramické nádoby a jiné výrobky v té době. V jiné dílně si zase vyzkoušeli, jaká dřina pro tehdejší obyvatelstvo, zejména pro ženy, byla práce mletí mouky pro výrobu chleba a placek. Na konec exkurze nechyběla ani střelba z luku, kterou si žáci užili. V rámci exkurze jsme se podívali i do nedaleké Živé vody, kde si žáci prohlédli živočichy žijící v našich vodách. Průvodcům děkujeme za odborný výklad a nabyté vědomosti. 

Veronika Kmeťová