Projektový den OČMU I. stupně

Dne 27.9. 2023 proběhl další projektový den ve škole. Děti se zážitkovou formou seznamovaly se základy zdravovědy, nelehkou prací hasičů a dalších záchranných složek.  Prohlédly si a vyzkoušely  hasičskou výstroj a výzbroj a viděly nácvik záchrany člověka z hořícího domu. Poučily se o dodržování zásad bezpečnosti při práci s ohněm a upevnily si postupy, jak  reagovat v nebezpečných situacích. Hasičům děkujeme za skvělý zážitek.

Ve vestibulu školy se žáci seznámili  s výcvikem psů a naučili se, jak reagovat při setkání s neznámým psem. Za skvělou ukázku děkujeme p.  Podveské a Kateřině Podveské.

Projektový den byl pro všechny žáky velkým přínosem a věříme, že si z něj odnesli důležité zkušenosti a vědomosti.

Fotogalerie