Organizace dní 27. září a 29. září 2023

Dne 27. září 2023 proběhne projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ ve spolupráci se složkami IZS (hasiči a policie), Klvaňovým gymnáziem a střední zdravotnickou školou v Kyjově, Vojenským útvarem Vyškov, Cyklistickým klubem v Kyjově a odbornicí v oboru kynologie paní Podveskou. V tento den bude zkrácená výuka a odpadá odpolední vyučování.

Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlášeno volno ředitele školy pro základní školu dne 29.09.2023 z provozně-organizačních důvodů - účast zaměstnanců školy na dalším vzdělávání pracovníků. Současně bude v tento den, tj. 29.09.2023 přerušena činnost obou pracovišť mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.