Žákovské knížky

Vážení rodiče,

asi jste zaznamenali, že na začátku školního roku 2023/2024 neobdrželi žáci od 3. třídy výše papírové žákovské knížky. V souvislosti s elektronickou žákovskou knížkou, přes kterou již léta probíhala hlavní činnost - zadávání známek, omlouvání nepřítomnosti, zasílání zpráv a upozornění rodičům, se papírové žákovské knížky dostaly do pozadí. Navíc je žáci často zapomínali nebo ztráceli. V rámci úspor finančních prostředků a odlehčení zátěže v rámci životního prostředí a šetření tzv. uhlíkové stopy (šetření papíru) jsme se rozhodli pro testovací provoz bez papírových žákovských knížek. Tímto také pozastavujeme platnost některých ustanovení ve školním řádu, která se týkají papírových žákovských knížek. V případě, že se provoz bez papírových žákovských knížek osvědčí, dojde k celkové úpravě školního řádu a ustanovení o papírových žákovských knížkách pro žáky 3. až 9. tříd budou zcela zneplatněna.

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy