Noc ve škole - 3. ročník

V posledním týdnu školního roku 2022/2023 strávili žáci 3.A a 3.B zážitkové odpoledne a večer, který byl zakončen přespáním v gymnastickém sále. 

Program začal v odpoledních hodinách bojovou hrou “Zakletá škola” ve skupinách. Po splnění úkolů plných šifer, pohybu i skládaček se žáci mohli těšit na poklad ve formě sladké odměny. Následovalo opékání špekáčků u plápolajícího ohně, při kterém nesměly chybět písničky. Žáci si také připravili pro své spolužáky program ve formě divadelního, tanečního a pěveckého představení. K večeru se všichni přesunuli do prostor školy, kde se promítal film. Sotva se setmělo, byla pro žáky již přichystána stezka odvahy po budově školy. S baterkou v ruce měli za úkol projít stezkou až ke konci, kde svým podpisem stvrdili, že jsou skutečnými odvážlivci. V gymnastickém sále se pak zachumlali do svých spacáků a plni zážitků z tohoto dne usnuli. 

Veronika Kmeťová

 

 

Fotogalerie