Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

V tomto školním roce končí na naší škole povinnou školní docházku 32 žáků devátého ročníku. Navzdory tomu, že letos vychází početně velmi silný ročník a sdělovací prostředky informovaly o tom, že spousta žáků má s přijetím na střední školy obrovské problémy, ti naši dopadli velice dobře.

Tři žáci projevili zájem o studium uměleckého oboru, přijati byli dva – hra na hudební nástroj a grafický design. Jedenáct žáků se rozhodlo pro učební obory, všichni byli přijati. Zbývající žáci si zvolili studijní obory, kromě dvou byli všichni v 1. kole přijati, někteří i na obě školy. Z osmi uchazečů o studium na gymnáziu jich bylo přijato šest.

Pouze dva žáci museli tedy řešit své další studium ve 2. kole přijímacího řízení. V něm se jim podařilo dostat na studijní obory. Velmi pěkný výsledek, naši žáci byli úspěšní!

Všichni zájemci o studijní obory museli absolvovat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Přípravě na ně jsme se věnovali po celý školní rok v běžných hodinách, ale intenzivně také ve cvičení z českého jazyka a matematiky, které mají žáci 9. ročníku ještě navíc oproti nižším ročníkům. Zájemcům byla nabídnuta také další možnost přípravy, kterou však využívala jen malá část z nich.

Studovat na osmiletém gymnáziu projevilo zájem sedm žáků pátého ročníku, z nichž bylo přijato pět. I tato čísla svědčí o tom, že naše škola připravuje žáky dobře.

Přejeme všem, ať se jim ve studiu daří.