Úspěchy našich žáků v Národním testování 5. a 7. tříd 2022/23

Naše škola se každý rok zúčastňuje testování žáků 9., 7. a 5. ročníků z českého jazyka, matematiky anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Žáci si tak porovnávají své znalosti a dovednosti s ostatními žáky ze škol po celé ČR.

V dubnu jsme se zapojili do národního testování 6 291 respondentů sedmého ročníku ze 173 škol, kdy naši žáci uspěli v matematice a anglickém jazyce, kde svůj studijní potenciál optimálně využili a jejich výsledky odpovídaly jejich studijním předpokladům. Úspěchu dosáhli i v porovnávání našich žáků 7. ročníku, kdy za posledních devět let letošní sedmáci dosáhli 1. místa v Aj, 2. místa v Čj a 3. místa v matematice.

Testování znalostí a dovedností se ještě ve druhém pololetí zúčastnili naši páťáci. 14 142 páťáků z 388 škol si měřilo síly v hlavních předmětech a obecných studijních předpokladech. Výborných výsledků jsme dosáhli v českém jazyce, kdy patříme mezi 40 % škol s nejlepšími výsledky a v matematice dokonce mezi 20 % nejlepších škol. Dle analytické zprávy společnosti SCIO, která testy zpracovávala:
„ …studijní potenciál žáků je v těchto předmětech využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zjevně velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.“ Velkou radost máme i z porovnávání žáků 5. ročníku na naší škole za posledních 9 let: výsledky v Čj, M i Aj jsou nejlepší za celé toto období!

Důležitým výstupem testování je i podrobná zpráva pro rodiče, kde jsou rozebrány znalosti a dovednosti v jednotlivých předmětech v souvislosti se studijním potenciálem jejich dítěte i další doporučení vedoucí k zlepšování stavu.