Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury 2023

Dětská pěvecké soutěž Jaromíra Měchury v regionu jižního Kyjovska se konala již po devatenácté

1. 4. 2023 v Kulturním domě ve Svatobořicích – Mistříně.

Z výběrového kola, které se uskutečnilo 2. 2. 2023, postoupilo do finále 47. dětí z obcí Svatobořice-Mistřín, Šardice, Milotice, Ratíškovice, Dubňany, Hovorany.

Zpěváčky doprovodila Varmužova cimbálová muzika s primášem Petrem Varmužou.

V odborné porotě zasedli: předseda Vladimír Ondra, František Černý, Michal Marhold, Jarmila Maradová a Lubka Vacenovská.

Všichni zpěváčci dle bodového hodnocení získali 1.,2., nebo 3.místo. Porota ještě vybrala 3 nejlepší z první i druhé kategorie.

A rozhodli takto:

Kategorie do 10. let:

· Němčanská Gabriela – Ratíškovice, nejmladší soutěžící.

· Ottová Alžběta – Dubňany

· Ošťádal Sebastián – Svatobořice – Mistřín

 

Kategorie 10 – 15. let s postupem do soutěžě Děti a píseň Slovácka, která se koná 22. 4. 2023 ve Veselí nad Moravou:

· Smolák Matyáš – Milotice

· Hajný Martin – Svatobořice – Mistřín

· Ošťádal Fabián – Svatobořice – Mistřín

Slovem vtipně a s citem provázela Markéta Varmužová. V přestávkách vystoupil Dětský pěvecký sbor pod vedením Kláry Strýčkové a dětská cimbálová muzika pod vedením Pavla Varmuži ze ZUŠ Dubňany.

Děkujeme obci Svatobořice - Mistřín za finanční podporu soutěže, všem sponzorům a pořadatelům.

Poděkování patří také rodičům a učitelům za vedení dětí ke zpěvu a lásce k folklóru a divákům za velkou účast.

A jak řekla jedna malá učinkující zpěvačka: „ Bylo to moc krásné odpoledne“.

Marcela Hasalová, vedoucí KD

Fotogalerie